Referencie

Prípadové štúdie

2-morrow, s r. o.

So spoločnosťou 2-morrow spolupracujeme už 6 rokov, pretože pre nich poskytujeme spoľahlivé a efektívne riešenia, s ktorými sú spokojní.

ACCORD, a. s.

Spoločnosti ACCORD sme pomohli s plynulým prechodom z metalickej infraštruktúry na moderné optické siete a pomohli sme im zvýšiť bezpečnosť a ochranu dát.

AUTO IDEAL s.r.o.

Riešenie na mieru od Slovanetu zjednodušilo prácu s dátami medzi našimi pobočkami. Stačí 1 server, 1 účtovníctvo a máme úplný prehľad o ekonomickej situácii firmy

DECODOM, spol. s r. o.

Okrem migrácie telekomunikačných služieb sa spoločnosť DECODOM rozhodla aj pre prechod svojho IT prostredia do cloudu Slovanetu.

DEXIS SLOVAKIA s.r.o.

Oblasť IT, hardvéru a softvéru si v SLS – TECHNACO dlhodobo riešili vlastnými zdrojmi a priamym nákupom zariadení a licencií, ako aj ich administráciou. S nárastom kapacitných požiadaviek sa však firma rozhodla pre presun do cloudu Slovanetu.

ENCO, s. r. o.

Rýchle a stabilné pripojenie, spolu so zabezpečenými a zálohovanými servermi pomohlo spoločnosti ENCO zefektívniť ich podnikanie.

Fpt Slovakia, s.r.o.

Pre spoločnosť Fpt Slovakia poskytujeme komplexný balík telekomunikačných služieb, najmä produkty dátovej infraštruktúry a bezpečnosti na dvojitej úrovni, ako aj moderné cloudové služby.

FRISÖR KLIER, spol. s r. o.

Pre sieť kaderníctiev sme efektívne zjednotili informačnú infraštruktúru, vďaka čomu sa im znížili prevádzkové náklady na rôznych poskytovateľov služieb.

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Úspešne sme prepojili viac ako 30 lokalít prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí (VPN s podporou Multiple Protocol Label Switching (MPLS).