Segmenty

Retail

Dynamické konkurenčné prostredie vytvára na maloobchodné predajne obrovský tlak. Núti ich maximalizovať každú obchodnú príležitosť, zvýšiť predaj a optimalizovať náklady. Zameranie na náklady a výnosy však nestačí. Úspešný predajca dokáže získať a udržať si viac zákazníkov, zvýšiť ich celkovú lojalitu k značke a poskytnúť im najlepšiu možnú nákupnú skúsenosť.

Inovatívne technológie prinášajú revolúciu v nakupovaní a budovaní vzťahov so zákazníkmi!

Každý predaj je cesta: od vzniku túžby, cez predajné miesto až po samotný nákup. Naučte sa, ako túto cestu vašim zákazníkom spríjemniť! Naše riešenia vám s tým pomôžu.

Odhaľte trendy v správaní vašich zákazníkov. Bigdata riešenie od Slovanetu analyzuje množstvo dát, získaných z rozličných zdrojov priamo vo vašej predajni. Na základe nich vám ponúkne prehľadné reporty o počte návštevníkov, ich pohybe po predajni, dobe trvania návštev a ďalších prvkoch nákupného správania. Umožní vám priebežne optimalizovať interiér, personál, rozmiestnenie tovaru či vaše marketingové aktivity a dosiahnuť rast predaja a spokojnosti zákazníkov.

Chráňte váš tovar a zamedzte krádežiam vďaka profesionálnemu kamerovému systému. Poskytne vám možnosť sledovať živý obraz aj archívne videozáznamy pohodlne, cez webové rozhranie či mobilnú aplikáciu.

Pomocou inteligentných senzorov a Internetu vecí môžete získať prehľad o aktuálnych klimatických podmienkach vo vašich priestoroch. Zabezpečíte tak nielen vhodné prostredie pre vašich zákazníkov, ale aj ideálne podmienky pre skladovanie tovarov, čím predídete ich nenávratnému znehodnoteniu.

Poskytnite vašim zákazníkom bezplatné Wi-Fi pripojenie s rýchlym prístupom na internet. Zákazníci sa k vám budú vracať častejšie, budú u vás tráviť viac času, a vy tak získate významnú konkurenčnú výhodu. Vďaka modernému Wi-Fi prístupovému portálu vašim návštevníkom jednoducho sprostredkujete cielené informácie a aktuálne ponuky.

Odporúčané služby pre váš biznis

Vybrali si nás
FRISÖR KLIER, spol. s r. o.

FRISÖR KLIER, spol. s r. o.

Pre sieť kaderníctiev sme efektívne zjednotili informačnú infraštruktúru, vďaka čomu sa im znížili prevádzkové náklady na rôznych poskytovateľov služieb.

ACCORD, a. s.

ACCORD, a. s.

Spoločnosti ACCORD sme pomohli s plynulým prechodom z metalickej infraštruktúry na moderné optické siete a pomohli sme im zvýšiť bezpečnosť a ochranu dát.

DM DROGERIE MARKT, s. r. o.

DM DROGERIE MARKT, s. r. o.

Vybudovali sme špecifické riešenie, ktoré pomáha spoločnosti monitorovať správanie zákazníka v kamennej predajni v reálnom čase.