Referencie

Fpt Slovakia, s.r.o.

Fpt Slovakia, spol. s r. o. poskytuje od apríla 2004 služby, zamerané na oblasť informačných technológií – rozvoj softvéru, implementácia a údržba SAP riešení, nezávislé testovanie a zabezpečovanie kvality IT služieb v rámci energetického sektora. Sídli v Košiciach, kde zamestnáva približne 250 špecialistov v IT sfére. Po desiatich rokoch existencie sa firma spojila s vietnamskou firmou FPT Software (odvtedy vystupuje ako jej dcérska spoločnosť), ktorá v súčasnosti patrí medzi TOP 100 IT outsourcingových spoločností sveta.

Slovanet pristupuje k svojim zákazníkom s vysokou profesionalitou. Zamestnanci sú odborníkmi v danej oblasti a zároveň sú rovnocennými partnermi pri konzultáciách a riešení návrhov, problémov... Prozákaznícky prístup a spoľahlivosť služieb patria taktiež k dôvodom, prečo chceme aj v budúcnosti spolupracovať so Slovanetom.
Peter Kočiš, IT manažér, Fpt Slovakia, spol. s r. o.

ZVLÁDNUTIE ŠPECIFICKEJ VÝZVY

Spolupráca Slovanetu a Fpt Slovakia začala v roku 2014 výberovým konaním na dodávateľa komplexného dátovo-komunikačného riešenia. Výhodou Slovanetu (v porovnaní s ostatnými konkurentmi) bolo, že ponúkanú technológiu už mal aktívne pripravenú a cenovo najprijateľnejšiu. Rozhodol aj profesionálny prístup zamestnancov a spolupráca podľa vopred dohodnutých podmienok. Výsledkom bolo dodanie balíka telekomunikačných služieb Slovanetu, v rámci ktorého Fpt Slovakia využíva produkty dátovej infraštruktúry (pripojenie do internetu a virtuálnu privátnu sieť) a bezpečnosti na dvojitej úrovni, ako aj cloudových služieb (internet:LINK, vpn:LINK, ethernet:LINK, safe:LINK, cloud:LINK a vdi:LINK). Slovanet považoval spoluprácu s Fpt Slovakia za špecifickú výzvu. V tom čase nemal z „balíka“ cloudových služieb implementované produkty VDI (Virtual Desktop Infrastructure) v komerčnej prevádzke, a práve spolupráca s Fpt urýchlila ich vývoj a nasadenie v reálnom zákazníckom prostredí. Ako hovorí Peter Kočiš, IT manažér Fpt Slovakia: „Cloud ako nová technológia bola jasným výberom, keďže ponúka veľa výhod oproti tradičným datacentrám. Umožňuje agilnejší prístup k práci. V prípade potreby si, napríklad, dokážeme jednotlivé služby flexibilne upravovať, rozšíriť alebo zväčšiť kapacitu a výkon. Zmeny sa premietnu viac-menej okamžite. Výhodou je aj vysoká kompatibilita a prakticky neobmedzená prepojiteľnosť z rôznych používateľských zariadení a systémov.“

PRÍSTUP ODKIAĽKOĽVEK – AJ VO VIETNAME

Aktuálne Fpt Slovakia nemá žiadne servery vo svojich priestoroch, pretože využíva virtualizovanú infraštruktúru pre servery aj desktopy. Jej zamestnanci aj správcovia IT sa k nim môžu prihlásiť odkiaľkoľvek. Slovanet taktiež zabezpečuje aj pripojenie pre zahraničné lokality spoločnosti Fpt Slovakia, dokonca i vo Vietname. A to aj vďaka službám vpn:LINK a internet:LINK. Prvá spomínaná umožňuje prístup do firemnej siete odkiaľkoľvek. Virtuálna privátna sieť taktiež uľahčuje aktualizovanie údajov medzi pobočkami a centrálou, bezpečné zdieľanie zdrojov v rámci spoločnosti (servery, dátové úložiská, informačné systémy…) a distribuovanie informácií pre biznis partnerov. Jej výhodou je zníženie telekomunikačných nákladov. Služba internet:LINK zase zabezpečuje vysokú stabilitu, kapacitu, bezpečnosť pripojenia a pohotové servisné služby. Takže so Slovanetom rozhodne nehrozí náhle zlyhanie e-mailovej komunikácie či niekoľkohodinový výpadok online objednávok.

VYSOKO CENENÉ PARTNERSTVO

Peter Kočiš, IT manažér Fpt Slovakia si túto spoluprácu veľmi cení: „Slovanet pristupuje k svojim zákazníkom s vysokou profesionalitou. Zamestnanci sú odborníkmi v danej oblasti a zároveň sú rovnocennými partnermi pri konzultáciách a riešení návrhov, problémov… Prozákaznícky prístup a spoľahlivosť služieb patria taktiež k dôvodom, prečo chceme aj v budúcnosti spolupracovať so Slovanetom.“ Za prínosy považuje nasledovné:

  • zvýšenie flexibility a dostupnosti vo firme,
  • zníženie nákladov – viac ako 30 % ročná úspora po prechode na cloud v porovnaní s pôvodnou infraštruktúrou,
  • po nasadení cloudových služieb pripravil Fpt Slovakia pre svojich zamestnancov program/internú platformu Bring Your Own Device (BYOD), ktorým zvýšil ich flexibilitu a motiváciu.

ODVETVIE: Informačné technológie

LOKALITA: Slovenská republika – Košice