Referencie

2-morrow, s r. o.

Slovenská spoločnosť 2-morrow už 19 rokov pôsobí v oblasti digitálneho marketingu. Posledné štyri roky sa profesionálne venuje dátovej automatizácii v oblasti podpory predaja a prepájania aj implementácie automatizovaných CRM systémov.

Zameriava sa na služby webového portálu, ako aj na spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru a s tým súvisiace služby. K predmetu jej podnikania patria aj programátorské služby (app, web, AI, IoT), vývoj prototypov (smart, IoT, iBOT, 3D) marketingové služby (online, offline, smart) a grafické práce na počítači (2D, 3D, video). Vo svojom portfóliu má o. i. aj produkty iBOT, Moje Notifikácie, SMART BUS, EYNOTE, TUNNEBOX a WIIVAK. Spoločnosť má sídlo v Kravanoch v okrese Poprad.

Rýchlosť, flexibilita, dostupnosť služieb odkiaľkoľvek, primeraná cena, maximálna spoľahlivosť s poskytnutými službami... – momentálne sme veľmi spokojní so spoluprácou so Slovanetom.
Miroslav Šimko, konateľ spoločnosti 2-morrow, spol. s r. o.

Najvýkonnejšie riešenie v pomere cena a výkon

Pred spoluprácou so Slovanetom využívala spoločnosť 2-morrow pripojenie ADSL, avšak o zmene dodávateľa rozhodli najmä dva faktory – prvým bola vysoká cena, druhým nedostatočná FUP (automatické zníženie maximálnej rýchlosti internetového pripojenia pri prekročení stanoveného limitu prenesených dát). Spoločnosť preto hľadala čo najvýkonnejšie riešenie s výhodným pomerom ceny a výkonu. Ten našla v portfóliu služieb Slovanetu, preto už ďalej neuvažovala o návrhoch iných dodávateľov či o vyhlásení súťaže a už šiesty rok patrí ku klientom Slovanetu. Osobný prístup jeho zamestnancov a rýchlosť nasadenia riešení presvedčili spoločnosť 2-morrow o správnosti rozhodnutia spolupráce.

Nové služby, ktoré vyriešili problémy

Slovanet pri spolupráci s 2-morrow otestoval výkon svojich výpočtových zdrojov v náročnejších podmienkach. Tento klient používa pri strihaní videí zložité programy, z čoho vyplynula potreba väčšej pamäte RAM a vyššieho výkonu procesorov. „Rýchlosť, flexibilita, dostupnosť služieb odkiaľkoľvek, primeraná cena, maximálna spoľahlivosť s poskytnutými službami… – momentálne sme veľmi spokojní so spoluprácou so Slovanetom,“ hovorí Miroslav Šimko, konateľ spoločnosti  2-morrow, spol. s r. o., ktorá postupne rozšírila objem odoberaných služieb o výpočtové zdroje, poskytované prostredníctvom virtuálneho datacentra cloud:LINK.

Aplikácia riešení

V súčasnosti využíva firma 2-morrow od Slovanetu tieto služby, ktoré zlepšujú a skvalitňujú jej podnikanie:

  • LTE internet – je šírený vzduchom a využíva modernú technológiu bezdrôtovej siete LTE (Long Term Evolution). K jeho charakteristikám patrí vysoká rýchlosť sťahovania a stabilita voči vplyvom počasia),
  • VDSL internet – technológia, ktorá ponúka zreteľne vyššiu rýchlosť pripojenia k internetu aj odosielania dát,
  • sms:LINK – hromadné zasielanie a prijímanie SMS, vyznačujúce sa nízkymi nákladmi,
  • cloud:LINK – výkonné virtuálne softvérové datacentrum, a to bez nutnosti nákupu HW,
  • vdi:LINK – platforma pre virtualizáciu aplikácií a pracovných staníc, ktorá umožňuje IT administrátorom centrálne spravovať operačný systém a nastavenia pre zjednodušenie správy IT. Znižuje náklady a pomáha udržiavať zhodné parametre pre všetkých koncových užívateľov.

ODVETVIE: informačné technológie

LOKALITA: Slovenská republika – Kravany

RIEŠENIE: LTE internet, pevná IP adresa, VDSL linka

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • rýchlosť a flexibilita riešení,
  • dostupnosť služieb odkiaľkoľvek,
  • primeraný pomer ceny a výkonu,
  • spoľahlivosť poskytovaných služieb.