Firmy

Cloud

Všetky podniky majú jednu spoločnú vlastnosť – sú postavené na dátach. Úroveň ich využívania a bezpečného uchovania sa však môže výrazne líšiť. Objem dát, ktoré podniky spracovávajú, každoročne exponenciálne narastá, čím sa zvyšujú aj požiadavky na veľkosť úložných kapacít a výkon pri spracovaní dát. Prevádzka vlastnej serverovne je však prácna, nákladná a nedokáže efektívne držať krok s rastúcimi technologickými nárokmi podnikov.

Naštartujte vaše podnikanie pomocou cloudu!

So spoľahlivým technologickým partnerom sa už nemusíte obávať prechodu do cloudu. Profesionálne cloudové služby vám ponúknu omnoho viac, než by ste čakali. Nepretržitá dostupnosť vašich dát, najvyššie bezpečnostné štandardy, úspora prevádzkových nákladov a možnosť flexibilného rozširovania, súbežne s rastom vášho podnikania, sú len zlomkom výhod, ktoré vám ponúkajú cloudové riešenia od Slovanetu!

SLUŽBY PRE VÁŠ BIZNIS