Segmenty

IT a vývoj

Úspech firiem zaoberajúcich sa vývojom softvéru či poskytovaním digitálnych a IT služieb závisí od ich schopnosti meniť informácie na inovácie. Mobilné a cloudové technológie pomáhajú urýchľovať zdieľanie informácií a prijímanie rozhodnutí. So zvýšeným objemom zdieľaných dát však súvisia aj zvýšené bezpečnostné riziká. IT firmy preto potrebujú efektívne a flexibilné riešenia, ktoré by podporili ich produktivitu a zároveň účinne ochránili ich dáta, nápady a duševné vlastníctvo.

So spoľahlivým technologickým partnerom získate bezpečnú infraštruktúru, ktorá sa flexibilne prispôsobí vašim aktuálnym potrebám.

Základným pilierom pre rast vašej produktivity je rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie s kvalitným Wi-Fi pokrytím vašich priestorov.

Využite naše ucelené komunikačné riešenia a poskytnite vašim zamestnancom efektívne nástroje na komunikáciu a tímovú spoluprácu. Vďaka volaniam, videohovorom a moderným kolaboračným systémom môžu spolupracovať rovnako pohodlne, či už sú vo vedľajších kanceláriách, alebo na opačnom konci sveta.

Odstráňte pomyselné hranice pracovného stola a poskytnite vašim zamestnancom vyššiu úroveň mobility a flexibility. Virtualizáciou pracovných staníc či najvyužívanejších aplikácií im umožníte pracovať kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia rovnako bezpečne, akoby sedeli v kancelárii. Zvýšite tým nielen komfort vašich zamestnancov, ale často aj ich lojalitu voči firme a celkovú produktivitu.

Presuňte vaše systémy a dáta do cloudu a zbavte sa nákladov na prevádzku vlastnej serverovne. Získate tak bezpečnú infraštruktúru s nepretržitou dostupnosťou, ktorá sa flexibilne prispôsobí prevádzke vašich systémov či testovaniu nových riešení. S možnosťou profesionálneho zálohovania, proaktívneho monitoringu vašej infraštruktúry a komplexnej ochrany voči kybernetickým hrozbám môžete považovať bezpečnosť vašich dát za vybavenú.

Budujte smart riešenia! Vyvíjajte a prevádzkujte inovatívne riešenia Internetu vecí. My vám pre ne poskytneme efektívnu a bezpečnú sieť, špecificky navrhnutú pre komunikáciu inteligentných IoT zariadení.

Odporúčané služby pre váš biznis

Vybrali si nás
TREXIMA BRATISLAVA, s. r. o.

TREXIMA BRATISLAVA, s. r. o.

Pri práci s obrovským množstvom dát je ich dostupnosť a bezpečnosť najvyššou prioritou. Pre spoločnosť TREXIMA sme preto navrhli a implementovali riešenia na zálohu a ochranu dát s okamžitým bezpečným prístupom odkiaľkoľvek.

2-morrow, s r. o.

2-morrow, s r. o.

So spoločnosťou 2-morrow spolupracujeme už 6 rokov, pretože pre nich poskytujeme spoľahlivé a efektívne riešenia, s ktorými sú spokojní.