Firmy

aero:LINK SPOT

MODERNÝ WI-FI PRÍSTUPOVÝ PORTÁL AERO:LINK SPOT

Premeňte svoju Wi-Fi sieť na komunikačný kanál so zákazníkmi.

prístupový portál pre Wi-Fi siete na interakciu s používateľmi
moderné grafické webové rozhranie optimalizované pre všetky bežné zariadenia
cenné štatistické a analytické dáta o využití Wi-Fi siete
možnosť získania identifikačných údajov o pripojených používateľoch
bez potreby dodatočného hardvéru či softvéru
online administračné rozhranie dostupné odkiaľkoľvek
prístupový portál pre Wi-Fi siete na interakciu s používateľmi
moderné grafické webové rozhranie optimalizované pre všetky bežné zariadenia
cenné štatistické a analytické dáta o využití Wi-Fi siete
možnosť získania identifikačných údajov o pripojených používateľoch
bez potreby dodatočného hardvéru či softvéru
online administračné rozhranie dostupné odkiaľkoľvek
TECHNOLÓGIE

aero:LINK SPOT je pokročilý nadstavbový systém pre prevádzkovateľov verejných či uzavretých Wi-Fi sietí. Systém je prevádzkovaný v modernom cloudovom prostredí so širokými možnosťami administrácie a prispôsobenia vašim špecifickým potrebám. Okrem zvýšenia atraktivity pripojenia a propagácie poskytovateľa poskytuje riešenie aj:

  • monitorovanie, štatistiky a analýzy návštevnosti a využívania vašej siete,
  • informačnú a reklamnú komunikáciu s používateľmi.

aero:LINK SPOT podporuje väčšinu výrobcov Wi-Fi prístupových bodov (AP). Umožňuje vytvoriť Wi-Fi prístupový portál, personalizovateľný podľa požiadaviek zákazníka, s podporou viacerých jazykových mutácií, s rozličnými možnosťami komunikácie s používateľmi a monetizácie pripojenia.

Benefity

Pokročilý nástroj pre analýzy návštevnosti, správania používateľov a pre komunikáciu s nimi.

Pokročilý nástroj pre analýzy návštevnosti, správania používateľov a pre komunikáciu s nimi.

Grafický návrh prispôsobený vášmu dizajnu

Prihlasovaciu stránku v modernom, responzívnom dizajne je možné vizuálne prispôsobiť vášmu podniku, prípadne vytvoriť úplne na mieru podľa vašich požiadaviek.
Obsah môže byť selektívny pre rôzne lokality alebo siete. Používatelia Wi-Fi siete tak pri prihlasovaní uvidia stránku vo vašich farbách, s vaším logom a vašimi textami, prípadne reklamou.

Interakcia s používateľmi

Vďaka riešeniu aero:LINK SPOT môžete svojim zákazníkom poskytovať cielené informácie (kontakt, mapa, video, …), reklamu či interaktívnu komunikáciu priamo na automatických prihlasovacích webových stránkach do Wi-Fi siete.

Analýza správania používateľov Wi-Fi

Získajte cenné informácie o správaní používateľov v reálnom čase, prípadne členené podľa jednotlivých lokalít a sietí.
Zvýšte návštevnosť, lojalitu, čas strávený návštevou a priemernú veľkosť nákupov, či ich frekvenciu, prostredníctvom aktivít a zmien spustených na základe analýzy dát (napríklad cielenejšími akciovými ponukami).

RETAILOVÁ ANALYTIKA NOVEJ GENERÁCIE
01

Údaje zozbierané prostredníctvom Wi-Fi prístupových bodov sa automaticky zaznamenávajú a zobrazujú sa v manažmente portálu aero:LINK SPOT. Pomáhajú sledovať:

  • vývoj návštevnosti,
  • podiel nových a opakovane sa vracajúcich návštevníkov,
  • informácie o pripojených užívateľoch a zariadeniach,
  • čas strávený návštevou,
  • najviac vyťažené hodiny dňa a dni týždňa,

Hľadaním ich súvisu s ďalšími faktormi a realizáciou vhodných zmien môžete zvýšiť záujem a angažovanosť návštevníkov, ich lojalitu a v prípade obchodných prevádzok dosiahnuť aj rast tržieb.

02

Detegujte: Zistite, ktoré vaše aktivity zvyšujú návštevnosť a lojalitu zákazníkov meraním vplyvu propagácie, kampaní a akciových ponúk. Vďaka štatistikám identifikujte a replikujte najefektívnejšie z nich.
Pripojte: Rozšírte kanály svojho predaja zapojením zákazníkov prostredníctvom ich mobilných zariadení a sociálnych médií.
Oslovte: Oslovujte zákazníkov prostredníctvom zacielených vizuálnych reklám. Profitujte z častejšie opakovaných a dlhšie trvajúcich návštev, a zvýšte tak priemernú veľkosť nákupu.

03

Technológie, ktoré používa riešenie aero:LINK SPOT, sú plne v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) v Európskej únii (EÚ). Zároveň pomocou vylepšení, súvisiacich s nariadením GDPR, môžete dodržiavať osvedčené postupy ochrany údajov, a to aj v prípade, že podnikáte mimo EÚ.

  • Podpora zobrazenia a odsúhlasenia Zmluvných podmienok a pravidiel ochrany osobných údajov.
  • Možnosť explicitného prihlásenia (požadované zaškrtnutie súhlasu).

Vybrali si nás
Hotel Kaskady – BAD, s. r. o.

Hotel Kaskady – BAD, s. r. o.

Zlepšili sme predchádzajúci stav rezortu Kaskady technológiami Meraki a CISCO, ktoré predstavujú najmodernejšiu a najkvalitnejšiu kombináciu technologických možností.

Nákupné centrum Europa SC, a. s.

Nákupné centrum Europa SC, a. s.

Pre nákupné centrum Europa Shopping Center v Banskej Bystrici sme zrealizovali kompletnú obmenu internej infraštruktúry a pripojenia do internetu.

Súvisiace riešenia