Firmy

backup:LINK Enterprise

RIEŠENIE BACKUP:LINK ENTERPRISE

Už žiadne obavy zo straty dát

pokročilý nástroj pre zálohovanie, replikáciu a obnovu dát
rýchla a flexibilná záloha a obnova dát
viacúrovňové zabezpečenie záloh
bez investícií do zálohovacích softvérov a zariadení
pokročilý nástroj pre zálohovanie, replikáciu a obnovu dát
rýchla a flexibilná záloha a obnova dát
viacúrovňové zabezpečenie záloh
bez investícií do zálohovacích softvérov a zariadení
PREČO BACKUP:LINK ENTERPRISE?

Bez kvalitnej zálohy dát podstupujete vysoké riziko, ktoré vás v prípade nečakaného výpadku či poruchy môže stáť mnohonásobne viac, než náklady vynaložené na kvalitné zálohovanie.
Služba backup:LINK ENTERPRISE využíva profesionálne riešenia Veeam a umožňuje spoľahlivo zálohovať a obnovovať jednotlivé súbory, aplikácie aj celé virtuálne servery v horizonte niekoľkých minút.

Technologický náskok, deduplikácia a kompresia dát umožňujú zálohovať vaše prostredie s tak malými časovými oknami, že sa dá hovoriť o takmer kontinuálnej zálohe. V prípade havárie tak prídete nanajvýš o pár minút práce.
Riešenie navyše automaticky overí a opraví každú zálohu, takže máte istotu, že všetky vaše dáta boli zazálohované vo funkčnom tvare.

Zálohovanie dát sa však netýka iba virtuálneho prostredia. Vďaka riešeniu backup:LINK ENTERPRISE môžete jednoducho zálohovať a obnovovať aj fyzické servery či pracovné stanice s operačným systémom Windows alebo Linux.

Benefity

Dostupnosť dát 24/7. Fikcia alebo realita?

Dostupnosť dát 24/7. Fikcia alebo realita?

Profesionálnosť

Informácie a dáta sú v dnešnej dobe najcennejším aktívom. Ich strata môže preto spôsobiť značné škody. Zabezpečte si neustálu dostupnosť vašich dát prvotriednym zálohovaním.

Rýchle obnovenie

Záloha je bez vhodného spôsobu obnovenia zbytočná. Riešenie backup:LINK ENTERPRISE vám poskytuje široké možnosti obnovy vašich dát z jedinej zálohy.

Bezpečnosť

Dbáme na bezpečnosť. Vaše dáta budú šifrované už počas prenosu a následne aj pri ich uchovávaní. Všetky zálohy sú ukladané v zabezpečenom datacentre a neopúšťajú hranice SR.

Viac než len zálohovanie
01

Riešenie backup:LINK ENTERPRISE ponúka okrem zálohovania aj voliteľnú možnosť „Disaster Recovery“, vďaka ktorej môžete priebežne replikovať virtuálne servery z vášho vlastného cloudu do cloudového riešenia od Slovanetu. V prípade výpadku vašich primárnych serverov tak spustíte všetky systémy plynulo na záložnej infraštruktúre, bez čakania na obnovenie dát zo zálohy.

02

Nestrácajte hodiny nad správou vašich záloh. S efektívnym nastavením automatizácie zálohovania môžete naplánovať zálohy pre akúkoľvek požiadavku s akoukoľvek frekvenciou.

03

Spoľahlivé zálohovanie je dôležitým krokom k dodržiavaniu súladu s nariadením GDPR a s ním súvisiacou legislatívou. Umožňuje predísť náhodnému či nezákonnému zničeniu, strate alebo zmene osobných údajov a zároveň zabezpečuje obnovenie dostupnosti osobných údajov v prípade fyzického alebo technického incidentu.

Využitie v praxi
ENCO, s. r. o.

ENCO, s. r. o.

Rýchle a stabilné pripojenie, spolu so zabezpečenými a zálohovanými servermi pomohlo spoločnosti ENCO zefektívniť ich podnikanie.

Súvisiace riešenia