Firmy

aero:LINK

Popis riešenia

Inteligentné Wi-Fi siete pre kancelárie,
výrobu, sklady, obchody alebo reprezentačné priestory.

pokrytie priestorov spoľahlivým
Wi-Fi pripojením
bezdrôtové pripojenie pre desiatky
až stovky používateľov a koncových zariadení
komplexný no zároveň jednoduchý prehľad
o využití vašej Wi-Fi siete
jednotná Wi-Fi sieť naprieč viacerými pobočkami,
lokalitami či budovami s možnosťou plynulého
prechodu používateľov
kompletná správa a monitoring
Wi-Fi infraštruktúry odborníkmi
dôležité analytické informácie (BigData)
pokrytie priestorov spoľahlivým
Wi-Fi pripojením
bezdrôtové pripojenie pre desiatky
až stovky používateľov a koncových zariadení
komplexný no zároveň jednoduchý prehľad
o využití vašej Wi-Fi siete
jednotná Wi-Fi sieť naprieč viacerými pobočkami,
lokalitami či budovami s možnosťou plynulého
prechodu používateľov
kompletná správa a monitoring
Wi-Fi infraštruktúry odborníkmi
dôležité analytické informácie (BigData)
Technológie

Základným prvkom riešenia aero:LINK sú prvotriedne Wi-Fi prístupové body (AP) a centralizovaný cloudový kontrolér od Cisco Meraki. Celé riešenie navrhneme a prispôsobíme presne podľa vašich potrieb. Výsledkom je rýchlejšie pripojenie, vyššia prenosová kapacita pre používateľov a väčšie pokrytie signálom.

Prístupové body Cisco Meraki poskytujú okrem bezdrôtového pripojenia do internetu či vašej internej siete aj celý rad užitočných funkcionalít:

  • automatická optimalizácia rádiových frekvencií pre odbúranie rušenia a čo najvyšší výkon,
  • účinné riadenie sieťovej prevádzky pre špecifické typy pripojení a aplikácií (traffic shaping),
  • uprednostnenie kritických a zároveň obmedzenie či blokovanie nežiadaných aplikácií (ako Netflix či BitTorrent),
  • prevencia, detekcia a neutralizácia bezpečnostných hrozieb v bezdrôtovej sieti,
  • a mnohé ďalšie.

Benefity

Koniec starostí s Wi-Fi sieťami. Prenechajte správu Wi-Fi profesionálom.

Koniec starostí s Wi-Fi sieťami. Prenechajte správu Wi-Fi profesionálom.

Moderné, výkonné a spoľahlivé technológie a zariadenia

Všetky komponenty Wi-Fi sieťovej infraštruktúry sú navrhnuté tak, aby spĺňali očakávania a požiadavky aj tých najnáročnejších používateľov.

Vaše Wi-Fi siete budú rýchle, bezpečné a schopné spoľahlivo obslúžiť aj väčšie počty spokojných používateľov.

Wi-Fi ako služba bez investičných nákladov

V dnešnej dobe potrebujú byť podniky pružné a rozumne využívať svoje prostriedky. Nemôžu si dovoliť vynaložiť často nemalé jednorazové investície do kvalitnej Wi-Fi siete.

Preto budete môcť Wi-Fi siete aero:LINK využívať ako službu, zbavíte sa neefektívnych investičných nákladov (CAPEX) a nahradíte ich pružnejšími prevádzkovými (OPEX). A to aj bez potreby vlastného IT špecialistu.

Prehľady využívania Wi-Fi siete

Vďaka našim technológiám vám dokážeme zasielať report o využívaní Wi-Fi siete na pravidelnej báze. Získať tak môžete štatistiky využitia Wi-Fi siete, ktoré obsahujú dáta ako počet pripojených užívateľov, využívanie dátového pásma, či štatistiky najpoužívanejších aplikácií ako Facebook, YouTube, e-mail, aktualizácie OS či zdieľanie súborov.

POSTUP NASADENIA RIEŠENIA
01

Ako zákazník najlepšie viete, ako chcete, aby vašu Wi-Fi sieť využívali koncoví používatelia. Naši špecialisti preto na základe vašich požiadaviek a potrieb vypracujú kompletný technický návrh riešenia a inštalácie infraštruktúry.
Následne preskúmaním vami dodaného pôdorysu a vykonaním fyzickej obhliadky zanalyzujeme možnosti a obmedzenia priestorov, v ktorých má byť Wi-Fi sieť vybudovaná, vďaka čomu môžeme navrhnúť to najefektívnejšie riešenie aero:LINK.

02

Dohľad 24/7 je pre nás samozrejmosťou. S našou garantovanou dostupnosťou služby aero:LINK (SLA) sa môžete spoľahnúť, že vaše Wi-Fi pripojenie bude dostupné v podstate nonstop. Naši sieťoví špecialisti budú pravidelne udržiavať vašu Wi-Fi sieť v najlepšej kondícii. Nezaskočí nás pravidelne sa meniace rádiové prostredie, či nastavenia Quality of Service (QoS), filtrácie prístupu alebo iné vaše požiadavky na zmeny v nastavení Wi-Fi siete.

03

Riešenie aero:LINK zároveň myslí aj na možnosť budúceho rozširovania siete, s prihliadnutím na vaše budúce aktivity alebo rast podnikania. Vašu sieť môžete jednoducho rozšíriť o ďalšie prístupové body v priebehu minút a navyše s lineárnymi nákladmi.

Vybrali si nás
Hotel Kaskady – BAD, s. r. o.

Hotel Kaskady – BAD, s. r. o.

Zlepšili sme predchádzajúci stav rezortu Kaskady technológiami Meraki a CISCO, ktoré predstavujú najmodernejšiu a najkvalitnejšiu kombináciu technologických možností.

Nákupné centrum Europa SC, a. s.

Nákupné centrum Europa SC, a. s.

Pre nákupné centrum Europa Shopping Center v Banskej Bystrici sme zrealizovali kompletnú obmenu internej infraštruktúry a pripojenia do internetu.

SAD PREŠOV, a. s.

SAD PREŠOV, a. s.

Zavedenie cloudových a e-mailových služieb prebehlo hladko. Pre SAD Prešov sme navyše zabezpečili aj zvýšenú ochranu elektronickej komunikačnej siete.

Súvisiace riešenia