Firmy

sms:LINK

KOMFORTNÉ ZASIELANIE SMS SPRÁV SMS:LINK

Rozosielajte SMS správy rýchlo a efektívne

nízko-nákladové hromadné zasielanie a prijímanie SMS správ
efektívna forma komunikácie so zákazníkmi
rýchle a jednoduché riešenie v modernom používateľskom web rozhraní
zasielanie SMS cez e-mail, API alebo webové rozhranie
rýchlosť nasadenia
žiadne náklady na softvér, hardvér a licencie
nízko-nákladové hromadné zasielanie a prijímanie SMS správ
efektívna forma komunikácie so zákazníkmi
rýchle a jednoduché riešenie v modernom používateľskom web rozhraní
zasielanie SMS cez e-mail, API alebo webové rozhranie
rýchlosť nasadenia
žiadne náklady na softvér, hardvér a licencie
TECHNOLÓGIE

Existuje viacero spôsobov, ako môžete informovať svojich zákazníkov o stave objednávok, záväzkov, alebo ich oboznámiť s riešením reklamácie či aktuálnymi novinkami. Jedným z najrýchlejších a najefektívnejších spôsobov je zasielanie SMS správ priamo na mobilný telefón. Práve takéto výhody vám poskytne služba sms:LINK.

Riešenie sms:LINK vám poskytne infraštruktúru pre posielanie a prijímanie SMS správ.
K dispozícii máte 3 spôsoby ako službu využívať: e-mail, API alebo webový portál.
V odoslaných správach môžete vystupovať ako:

  • textový reťazec, ktorý sa príjemcovi zobrazí namiesto čísla odosielateľa (váš názov),
  • univerzálne telefónne číslo ,
  • alebo dedikované číslo v prípade, že máte záujem umožniť príjemcovi spätne vás kontaktovať.

Benefity

SMS je stále jedným z najpoužívanejších spôsobov komunikácie.
Čítanosť SMS je až 98% v porovnaní s 20% čítanosťou emailov. (Gartner, 2018)

SMS je stále jedným z najpoužívanejších spôsobov komunikácie.
Čítanosť SMS je až 98% v porovnaní s 20% čítanosťou emailov. (Gartner, 2018)

Komfortné rozosielanie SMS

Služba je vhodná pre firmy všetkých veľkostí, ktoré potrebujú hromadne rozosielať reklamné alebo informačné SMS – napríklad o stave objednávok, finančných transakcií, riešení reklamácií a vybavovaní rôznych iných požiadaviek.

Nulové vstupné náklady

Nemusíte nakupovať žiaden softvér, hardvér ani licencie. Vďaka princípu „pay-as-you-grow“ platíte len za odoslané SMS správy.
Pre ešte výhodnejšie ceny sú k dispozícii aj mesačné paušály s predplateným objemom SMS správ.

AKO TO FUNGUJE
01

Správu stačí zaslať e-mailom v definovanom tvare a služba sms:LINK ju doručí na požadované číslo vo forme SMS. Príjemcov správy môžete nastaviť aj viac.

02

Ak vám posielanie e-mailov nevyhovuje alebo potrebujete správy posielať hromadne, môžete službu sms:LINK automatizovať prepojením s vaším informačným systémom pomocou API.

03

Či už budete službu využívať formou e-mailov alebo API, k dispozícii budete mať aj moderné web rozhranie na jednoduchú správu odosielaných a prijímaných SMS správ.

Využitie v praxi
Medirex, a. s.

Medirex, a. s.

Člen skupiny MEDIREX GROUP – Medirex, a. s. – zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Nitre a Košiciach, ako aj v ich okolí. Prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá na Slovensku i v strednej Európe.

2-morrow, s r. o.

2-morrow, s r. o.

So spoločnosťou 2-morrow spolupracujeme už 6 rokov, pretože pre nich poskytujeme spoľahlivé a efektívne riešenia, s ktorými sú spokojní.

Súvisiace riešenia