Segmenty

Školstvo

Technologický pokrok prináša revolúciu do desiatky rokov nezmenených vzdelávacích princípov. Umožňuje šírenie vedomostí spôsobmi, ktoré si predtým nebolo možné predstaviť. Vaša vzdelávacia inštitúcia musí držať krok s modernými technológiami, aby si prilákala a udržala študentov tretieho tisícročia.

Obnovte víziu vašej školy vďaka technológiám!

Zapojte študentov do vzdelávania a vytvorte pre nich moderné inšpiratívne prostredie. Základom je rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie s kvalitným Wi-Fi pokrytím pre vás a vašich študentov.

Všetky dáta a podklady môžete mať vždy k dispozícii vďaka cloudu, s ktorým získate garantovaný výkon a flexibilitu a zbavíte sa nákladov na prevádzku vlastnej serverovne.

Pre ochranu vašich a študentských dát voči kybernetickým hrozbám máme pre vás komplexné zabezpečenie vašej siete. Na bezpečnosť študentov a dodržiavanie poriadku dohliadnu profesionálne kamerové systémy.

Využívaním moderných komunikačných a kolaboračných nástrojov či realizáciou prednášok formou videokonferencií navyše efektívne podporíte spoluprácu a učenie sa kedykoľvek a kdekoľvek.

Odporúčané služby pre váš biznis