Referencie

DECODOM, spol. s r. o.

DECODOM, spol. s r. o. je najväčším výrobcom nábytku na Slovensku. Spoločnosť vznikla v roku 1999 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 1260 zamestnancov. Patrí výlučne slovenským majiteľom a nemá žiadnych zahraničných investorov. Výrobný závod sa nachádza v Topoľčanoch, fabrika má rozlohu 13,5 ha. Na okraji mesta Topoľčany (časť Krušovce) sa na ploche 14 500 m2 nachádza od roku 2005 expedično-logistický sklad a Dom nábytku s rozlohou 6000 m2. Ponúka kompletný sortiment výrobkov spoločnosti DECODOM a taktiež ďalší sortiment od iných výrobcov nábytku, bielej techniky a bytových doplnkov. História spoločnosti siaha do roku 1911, keď sa rakúsky podnikateľ Adolf Schmidt rozhodol využiť topoľčianske lesy a založil parnú pílu na spracovanie masívneho dreva. V Topoľčanoch sa začali vyrábať kvalitné parkety i podvaly.

S e-shopom od Slovanetu sme otvorili ďalší úspešný predajný kanál a zvýšili tržby z priameho predaja našich výrobkov. Videokonferenčný systém nám zase umožňuje markantne optimalizovať náklady na cestovanie manažérov predaja, ktorí sa môžu s vedúcimi predajní spojiť priamo cez obrazovku.
Ing. Ľubomír Chochula, technický riaditeľ, DECODOM, spol. s r. o.

PREDOŠLÝ STAV

Pred spoluprácou so Slovanetom bol DECODOM zákazníkom konkurenčného poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý mu dodával bežné dátové a hlasové služby bez pridanej hodnoty. K úvahám o zmene dodávateľa telekomunikačných služieb viedli nasledujúce faktory:

  • optimalizácia nákladov za Telco/IT služby,
  • modernizácia technológií,
  • pružnosť partnera na implementáciu nových riešení,
  • vznikajúce nedostatky v oblasti efektivity riešenia problémov na dátovej, resp. hlasovej infraštruktúre.

Okrem migrácie telekomunikačných služieb sa zákazník rozhodol aj pre prechod svojho IT prostredia do cloudu Slovanetu. Pri výbere nového dodávateľa takýchto služieb uvažoval DECODOM aj nad lokálnym riešením – zakúpením HW a jeho umiestnením v priestoroch firmy. Výrobca nábytku priznáva, že pôvodný stav s využitím fyzickej infraštruktúry zahŕňal veľké množstvo zariadení a bol nevyhovujúci – správa prostredia bola komplikovaná a neprehľadná. Zároveň tento stav nespĺňal IT štandardy takej veľkej spoločnosti, akou je DECODOM. Jej technický riaditeľ Ing. Ľubomír Chochula vysvetľuje, že do cloudového prostredia Slovanetu sa rozhodli prejsť z dôvodu rozloženia nákladov na riešenie, bezpečnosti a správy prostredia, ako aj odstránenia potreby investovať do lokálneho HW.

SPOLUPRÁCA

Spolupráca medzi spoločnosťami DECODOM, spol. s r. o. a Slovanetom začala v roku 2009, a to pripojením prvej maloobchodnej predajne v Púchove. Súčasťou dodaného riešenia boli aj služby hlasovej a mailovej komunikácie, informačnej bezpečnosti, videokonferencie, cloud služby a doménové služby. Postupne sa pre pripojenia jednotlivých pobočiek zriadila jednotná virtuálna privátna sieť. Umožnila jednoduchšiu a bezpečnejšiu internú komunikáciu a prepojenie informačných systémov.

ZVÝŠENIE TRŽIEB

Slovanet implementoval jednotlivé súčasti technických riešení pre DECODOM na základe pravidelnej komunikácie s klientom a práce presale oddelenia. Dlhodobo aktívne komunikoval so zástupcami spoločnosti, aby nevznikli nedorozumenia v oblasti požiadaviek firmy, ktoré neboli presne „preložené do IT reči“. Po úspešných konzultáciách bolo vždy zvolené najvhodnejšie riešenie na základe skúseností a referencií, ako aj aktívneho prístupu Slovanetu. „Snažil sa flexibilne reagovať na naše meniace sa požiadavky počas realizácie,“ hovorí Ing. Ľubomír Chochula, technický riaditeľ DECODOM spol. s r. o. a dodáva: „Cloud platforma od spoločnosti Slovanet bola nami otestovaná v pilotnom projekte pri riešení úložného serveru a neskôr pri virtualizácií ďalších služieb.“ K prínosom spolupráce radí nasledovné: „S e-shopom od Slovanetu sme otvorili ďalší úspešný predajný kanál a zvýšili tržby z priameho predaja našich výrobkov. Videokonferenčný systém nám zase umožňuje markantne optimalizovať náklady na cestovanie manažérov predaja, ktorí sa môžu s vedúcimi predajní spojiť priamo cez obrazovku.“

ODVETVIE: výroba a predaj nábytku

LOKALITA: Slovenská republika

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • rozloženie nákladov na riešenie, bezpečnosť a správu prostredia,
  • otvorenie ďalšieho predajného kanála a zvýšenie tržieb z priameho predaja výrobkov,
  • optimalizácia cestovných nákladov manažérov predaja.