Firmy

vdi:LINK

RIEŠENIE VDI:LINK

Moderná platforma pre virtualizáciu aplikácií a pracovných staníc.

zníženie nákladov na IT
efektívnejšia práca na diaľku
centralizovaná a zjednodušená správa pracovných staníc
zlepšenie a udržiavanie bezpečnostných štandardov
rýchle nasadenie a flexibilná škálovateľnosť služby
podpora širokého spektra zariadení
zníženie nákladov na IT
efektívnejšia práca na diaľku
centralizovaná a zjednodušená správa pracovných staníc
zlepšenie a udržiavanie bezpečnostných štandardov
rýchle nasadenie a flexibilná škálovateľnosť služby
podpora širokého spektra zariadení
TECHNOLÓGIE

S nástupom cloudovej éry sa čoraz väčší dôraz kladie na zvýšenie mobility a flexibility pracovníkov so zachovaním maximálnej miery bezpečnosti.
Virtualizácia pracovných staníc a aplikácií v cloudovom riešení vdi:LINK prináša do tradičného sveta IT nový, zjednodušený prístup k poskytovaniu, ochrane a správe pracovných staníc a aplikácií. Zároveň umožňuje používateľom pracovať kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom širokej škály zariadení.

Virtualizácia pracovných staníc vdi:LINK umožňuje IT administrátorom centrálne spravovať jednotný „obraz“ operačného systému a nastavení z jedného miesta. Výsledkom je zjednodušenie správy, zníženie nákladov, udržanie zhodných nastavení a úrovne bezpečnosti pre všetkých koncových užívateľov.

Kompletný technický návrh riešenia vypracujú naši špecialisti na základe vašich požiadaviek na rozsah, vlastnosti a funkcionalitu virtualizácie.
Riešenie vdi:LINK môžete využívať v troch základných scenároch:

 • vdi:LINK | vApp – virtualizácia konkrétnych aplikácií či interných systémov,
 • vdi:LINK | vScreen – pracovná plocha bez vyhradených výpočtových zdrojov,
 • vdi:LINK | vDesktop – pracovná plocha s vyhradenými výpočtovými zdrojmi pre tých najnáročnejších používateľov.

Benefity

Buďte mobilnejší ako kedykoľvek predtým.

Buďte mobilnejší ako kedykoľvek predtým.

Prístup odkiaľkoľvek

Jediné čo potrebujete na prístup k virtualizovaným aplikáciám či pracovným staniciam je pripojenie na internet a akékoľvek z podporovaných koncových zariadení:

 • PC, notebook,
 • smartfón, tablet,
 • akékoľvek zariadenie s web prehliadačom,
 • hardvérový tenký klient, alebo Samsung DeX station.

Úspora času a nákladov

 • virtualizované pracovné stanice vám môžu usporiť až 90% času potrebného na update a upgrade systémov a aplikácií,
 • v cene riešenia máte zahrnuté všetky potrebné výpočtové zdroje a licencie,
 • vďaka širokej kompatibilite môžete zároveň podporiť vašich pracovníkov vo využívaní vlastných zariadení – BYOD,
 • správu celého riešenia môžete prenechať aj na našich špecialistov.

Prevedieme vás cestou virtualizácie

Virtualizácia a prechod do cloudu sú často tvrdým orieškom. S našimi bohatými skúsenosťami to však zvládnete rýchlo a jednoducho.
Pri analýze prechodu na virtualizované pracovné stanice, vytvorení návrhu riešenia, ako aj pri procese samotnej migrácie sa môžete spoľahnúť na našu profesionálnu podporu.

POROVNANIE S TRADIČNÝM RIEŠENÍM
01

Pri tradičnom riešení má každý používateľ spravidla 1 pracovné zariadenie, v ktorom sú lokálne nainštalované všetky potrebné aplikácie a uložené všetky dáta. Pre plnohodnotné využitie ďalších zariadení musia byť v každom nainštalované tie isté aplikácie a prekopírované používateľove dáta.
Strata, odcudzenie, či poškodenie zariadenia spravidla znamená aj stratu uložených dát.

Všetky nové systémy a aktualizácie musia vaši IT administrátori postupne inštalovať na každé koncové zariadenie. Pri väčších podnikoch môže tento proces trvať aj niekoľko týždňov.

Pre prevádzkovanie náročnejších aplikácií je nutné mať k dispozícii výkonné koncové zariadenia s hardvérom, ktorý bude dostatočne výkonný aspoň v najbližších 3-5 rokoch. S tým sú spojené aj nemalé vstupné investície.

02

Pri virtualizovanom riešení môže používateľ na prácu využiť akékoľvek zariadenie. Ku všetkým svojím dátam a aplikáciám sa dostane jednoducho a bezpečne prostredníctvom internetu, nech už v kancelárii, doma či na cestách.
Vaše dáta sa neukladajú lokálne v zariadení ale priamo v zabezpečenom cloude. V prípade straty, odcudzenia či poškodenia používaného zariadenia tak neprídete o žiadne dáta.

Vaši IT administrátori nainštalujú všetky nové systémy či aktualizácie na centrálny „golden image“ a ten následne jednoducho pridelia všetkým používateľom. Celý proces tak trvá maximálne pár hodín.

Všetky aplikácie sa spúšťajú priamo v cloude, vďaka čomu vám postačí aj menej výkonné zariadenie s kvalitným internetovým pripojením. V prípade potreby dočasného či trvalého zvýšenia výkonu môžete využívané zdroje flexibilne navyšovať. Platíte len za to, čo aktuálne využívate.

Vybrali si nás
2-morrow, s r. o.

2-morrow, s r. o.

So spoločnosťou 2-morrow spolupracujeme už 6 rokov, pretože pre nich poskytujeme spoľahlivé a efektívne riešenia, s ktorými sú spokojní.

Fpt Slovakia, s.r.o.

Fpt Slovakia, s.r.o.

Pre spoločnosť Fpt Slovakia poskytujeme komplexný balík telekomunikačných služieb, najmä produkty dátovej infraštruktúry a bezpečnosti na dvojitej úrovni, ako aj moderné cloudové služby.

Súvisiace riešenia