Veľkoobchod

Cloud

Všetky podniky majú jednu spoločnú vlastnosť – sú postavené na dátach. Úroveň ich využívania a bezpečného uchovania sa však môže výrazne líšiť. Objem dát, ktoré podniky spracovávajú, každoročne exponenciálne narastá, čím sa zvyšujú aj požiadavky na veľkosť úložných kapacít a výkon pri spracovaní dát. Prevádzka vlastnej serverovne je však prácna, nákladná a nedokáže efektívne držať krok s rastúcimi technologickými nárokmi podnikov.

Naštartujte vaše podnikanie pomocou cloudu!

Pomôžte vašim zákazníkom na ich ceste do cloudu a poskytnite im to najvýkonnejšie cloudové riešenie na Slovensku! Nepretržitá dostupnosť dát, najvyššie bezpečnostné štandardy, úspora prevádzkových nákladov a možnosť flexibilného rozširovania, súbežne s rastom ich podnikania. To všetko môžu získať s profesionálnymi cloudovými službami od Slovanetu.

SLUŽBY PRE VÁŠ BIZNIS