Firmy

lora:LINK MIKROKLÍMA

RIEŠENIE LORA:LINK MIKROKLÍMA

Získajte náskok vďaka Internetu vecí a majte lokálnu mikroklímu vždy pod kontrolou.

bezdrôtové monitorovanie a analýza klimatických podmienok v reálnom čase
úspora času a nákladov vďaka automatizácii
ochrana pred znehodnotením tovarov a exponátov
webový portál s prehľadom aktuálneho stavu, histórie meraní a výstrah
notifikácie a alarmy pri presiahnutí hraničných hodnôt
flexibilne škálovateľné riešenie
bezdrôtové monitorovanie a analýza klimatických podmienok v reálnom čase
úspora času a nákladov vďaka automatizácii
ochrana pred znehodnotením tovarov a exponátov
webový portál s prehľadom aktuálneho stavu, histórie meraní a výstrah
notifikácie a alarmy pri presiahnutí hraničných hodnôt
flexibilne škálovateľné riešenie
PREČO LORA:LINK MIKROKLÍMA?

Získajte prehľad o teplote, vlhkosti a mnohých ďalších dôležitých klimatických údajoch v interiéri, exteriéri alebo v menších priestorových jednotkách.
Využite najmodernejšie riešenie Slovanetu v oblasti Internetu vecí (IoT) a zvýšte mieru vašej automatizácie, kvality riadenia a efektívnosti.

Ak je pre vašu prevádzku nutná pravidelná evidencia a analýza nameraných klimatických hodnôt, máte príležitosť skončiť s prácnym, často chybovým a najmä neefektívnym ručným meraním a zaznamenávaním.
Riešenie lora:LINK MIKROKLÍMA umožňuje automatizáciu týchto činností pomocou inteligentných bezdrôtových senzorov, siete Internetu vecí a monitorovaciemu portálu s množstvom zobrazovacích a výstražných funkcií.

Súčasťou riešenia lora:LINK MIKROKLÍMA je prístup na intuitívny monitorovací webový portál. Portál poskytuje prehľady a vizualizáciu monitorovaných dát, ich aktuálny stav, kompletnú históriu meraní jednotlivých senzorov a výstrahy pri prekročení povolených hodnôt. Výrazne tým zjednodušuje evidenciu, tvorbu reportov a prijímanie rozhodnutí.

Benefity

„Nemôžete riadiť to, čo neviete zmerať.“ Peter F. Drucker, svetový odborník na manažment

„Nemôžete riadiť to, čo neviete zmerať.“ Peter F. Drucker, svetový odborník na manažment

Úspora na viacerých miestach

Zabudnite na ručné meranie a odpisovanie hodnôt. S automatickým meraním a nastaviteľnými výstrahami:

  • šetríte prevádzkové náklady,
  • efektívnejšie využijete vašich pracovníkov
  • predídete stratám zo zničeného či poškodeného tovaru spôsobených nevhodnými klimatickými podmienkami.

Inštalácia bez zásahu do prostredia

Inštalácia bezdrôtových senzorov je jednoduchá a nevyžaduje si zásah do estetického vzhľadu prostredia.

Certifikovaná kalibrácia meradiel

Ak si charakter vašej činnosti vyžaduje využívanie kalibrovaných meradiel, možno v rámci riešenia využiť senzory kalibrované presne podľa vašich potrieb akreditovanou kalibračnou autoritou.

Pripravený na reporting

Portál lora:LINK MIKROKLÍMA umožňuje aj jednoduchú tvorbu reportov, ktoré možno prispôsobiť podľa vašich potrieb. Jednoducho si poradí aj s reportami typu HACCP.

VLASTNOSTI RIEŠENIA
01

Vďaka nastaviteľným notifikáciám a alarmom sa spoľahlivo dozviete, ak sa sledované klimatické podmienky odchýlia od tolerovaných hodnôt. Riešenie vás o prekročení okamžite informuje e-mailom alebo cez SMS.
Nápravu tak môžete zabezpečiť včas predtým, než dôjde k nenávratnému znehodnoteniu monitorovaných priestorov, produktov, potravín, či negatívnemu vplyvu na zdravie ľudí alebo zvierat.

02

Namerané dáta zo senzorov sú odosielané prostredníctvom bezdrôtovej IoT LoRaWAN siete Slovanetu, špeciálne určenej pre Internet vecí.
Vďaka vlastnostiam tejto siete je možné bezpečne prenášať malé objemy dát na veľké vzdialenosti a bez nutnosti pripájania senzorov do bežného internetu či mobilných sietí. Minimálna spotreba energie pri meraní aj prenose dát navyše umožňuje výdrž batérií senzorov až niekoľko rokov.

03

Povedzte nám, čo potrebujete merať a my vám povieme, ako tieto merania zefektívniť. Kompletný návrh riešenia vypracujú naši špecialisti s prihliadnutím na vaše požiadavky, potreby a oblasť pôsobnosti.

Vybrali si nás
MEDICAL GROUP SK, a. s.

MEDICAL GROUP SK, a. s.

Pri tomto projekte bolo našou hlavnou úlohou integrovať technologické a bezpečnostné riešenia od rôznych poskytovateľov do jedného funkčného celku.

Medirex, a. s.

Medirex, a. s.

Člen skupiny MEDIREX GROUP – Medirex, a. s. – zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Nitre a Košiciach, ako aj v ich okolí. Prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá na Slovensku i v strednej Európe.

TOTO Restaurant

TOTO Restaurant

TOTO Restaurant je reštaurácia a kaviareň so sídlom v Bratislave. V ponuke sa nachádza široký výber obedových menu inšpirovaný domácou, ale aj zahraničnou kuchyňou. K príjemnému stolovaniu prispievajú moderné klimatizované priestory a kvalitné Wifi pokrytie.

Súvisiace riešenia