Segmenty

Smart City

Mestá musia v súčasnosti čeliť neustále sa zväčšujúcim výzvam. Problémy ako dopravné zápchy, nedostatok parkovacích miest, znečistenie ovzdušia, vysoká spotreba energií, narastajúce objemy odpadu či rastúca kriminalita si vyžadujú nové efektívnejšie riešenia.

Internet vecí otvára nové možnosti riešenia každodenných výziev mestského života. Mení spôsob, akým pôsobíme na naše prostredie, od riadenia dopravy, až po bezpečnosť obyvateľov.

Inteligentné mestá, alebo tiež „Smart Cities“, začínajú postupne využívať nové inovatívne technológie. Vďaka nim môžu podporiť svoj udržateľný rast a zároveň znižovať negatívne dopady na životné prostredie.

Aj vaše mesto môže byť Smart! Využite inovatívne riešenia od Slovanetu, ktoré vám umožnia byť energeticky efektívnejší, šetriť zdroje, znížiť produkciu emisií a poskytnúť vašim obyvateľom tú najvyššiu možnú kvalitu života.

S inteligentným odpadovým hospodárstvom môžete porozumieť odpadu vo vašom meste, a optimalizovať tak jeho vyvážanie. Pomocou bezdrôtových senzorov, umiestnených priamo v zberných nádobách, získate prehľad o ich aktuálnej naplnenosti. Odpad tak môžete vyvážať podľa reálnej potreby, čím efektívne minimalizujete počet výjazdov, spotrebu pohonných hmôt, vyprodukované emisie, hluk a zápach. Výsledkom bude čistejšie mesto a spokojný občan.

Proaktívne monitorovanie klimatických podmienok v interiéri aj exteriéri vám poskytne komplexný prehľad o stave prostredia. Môžete tak sledovať parametre ovzdušia, úroveň znečistenia či celkovú vhodnosť podmienok pre zdravý život ľudí.

Bezpečnostné kamery umiestnené vo verejných budovách či na uliciach vám pomôžu v boji proti kriminalite a vandalizmu. Vďaka živému obrazu a archívnym záznamom budete presne vedieť, čo sa vo vašom meste deje a zvýšite bezpečnosť vašich občanov.

Vytvorením Free Wi-Fi pokrytia na námestiach a ďalších významných miestach vášho mesta poskytnete cennú pridanú hodnotu pre občanov i turistov. Navyše s Wi-Fi prihlasovacím portálom, odetým do vašich farieb, môžete lepšie zviditeľniť prínosy mesta a poskytnúť návštevníkom cielené informácie.

Odporúčané služby pre váš biznis

Vybrali si nás
SAD PREŠOV, a. s.

SAD PREŠOV, a. s.

Zavedenie cloudových a e-mailových služieb prebehlo hladko. Pre SAD Prešov sme navyše zabezpečili aj zvýšenú ochranu elektronickej komunikačnej siete.