O nás

Ročné správy

Súčasný Slovanet vznikol postupným spojením niekoľkých významných slovenských spoločností podnikajúcich v oblasti infokomunikačných technológií. Tento proces bol úspešne zavŕšený v roku 2003 fúziou spoločností Slovanet a ViaPVT. Ročné správy spojeného Slovanetu uvádzame od roku 2004.

Slovanet, a.s. je povinný podľa zákona o účtovníctve zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Spoločnosť Slovanet, a.s. sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SNET GROUP, a.s..