Firmy

cloud:LINK

Riešenie cloud:LINK

Prejdite na najmodernejšie a najvýkonnejšie cloudové riešenie na Slovensku.

výkonné, bezpečné a spoľahlivé virtuálne datacentrum
unikátna kombinácia technológií
komfortné a cenovo výhodné riešenie bez investícií do kúpy hardvéru a softvéru
prehľadné a intuitívne používateľské prostredie
inštalácia virtuálneho servera na pár kliknutí
možnosť okamžitého zvýšenia alebo zníženia výkonu serverov
vysoká dostupnosť služieb
nepretržité monitorovanie hardvéru a cloudovej infraštruktúry
výkonné, bezpečné a spoľahlivé virtuálne datacentrum
unikátna kombinácia technológií
komfortné a cenovo výhodné riešenie bez investícií do kúpy hardvéru a softvéru
prehľadné a intuitívne používateľské prostredie
inštalácia virtuálneho servera na pár kliknutí
možnosť okamžitého zvýšenia alebo zníženia výkonu serverov
vysoká dostupnosť služieb
nepretržité monitorovanie hardvéru a cloudovej infraštruktúry
Technológie

Pri svojom podnikaní nemusíte investovať tisíce eur do kúpy a prevádzky vlastnej IT infraštruktúry. Presuňte vaše servery, systémy a databázy „spod stola“ do cloud:LINK-u a získajte všetky benefity najvýkonnejšej cloudovej infraštruktúry na Slovensku.

Riešenie cloud:LINK je vo svojej podstate virtuálne datacentrum, postavené na unikátnej kombinácii profesionálnych technológií VMware, Cisco a Fortinet. Vašim systémom a aplikáciám môže vďaka tomu poskytnúť maximálny výkon a bezpečnosť za výhodnú cenu.

Vieme, že spoľahlivosť a efektivita sa dá dosiahnuť len starostlivou harmonizáciou hardvéru a softvéru.
Prehľadné a intuitívne používateľské prostredie cloud:LINK vám dovolí manažovať všetky vaše servery jednoducho a z jediného miesta.

Benefity

Bezpečné a spoľahlivé virtuálne datacentrum pre pohodlnú prevádzku vašej IT infraštruktúry.

Bezpečné a spoľahlivé virtuálne datacentrum pre pohodlnú prevádzku vašej IT infraštruktúry.

Bez hardvéru, bez licencií, bez zbytočných investícií

Na peniazoch záleží. Presun vašej infraštruktúry do cloud:LINK-u vás oslobodí od nákladov spojených s nákupom či obnovou serverov ale aj s prevádzkou vlastnej serverovne (spotreba energie, klimatizácia, záložné zdroje, dohľad).
Navyše vďaka našej výhodnej a transparentnej cenovej politike platíte iba za to, čo naozaj využívate.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Profesionálne zabezpečenie a architektúra riešenia cloud:LINK neustále chráni vaše systémy voči výpadkom či neoprávnenému prístupu. Zároveň prispieva k zvýšeniu úrovne ochrany osobných údajov.
Vaše dáta neopúšťajú hranice SR, datacentrum je zabezpečené komplexnými firewallmi aj nepretržitou bezpečnostnou službou, a navyše máte možnosť doplniť služby o automatizovanú zálohu virtuálneho servera. Vďaka tomu hravo dodržíte súlad s nariadením GDPR.

Neustály dohľad a podpora

Neustále monitorovanie a prepracovaný systém včasného varovania nám umožňuje garantovať vysokú dostupnosť služieb cloud:LINK až 99,97 % z celkového času počas mesiaca.
Okrem toho máte k dispozícii nepretržitú technickú podporu, ktorá vám pomôže s prípadnými chybami či problémami.

POSTUP NASADENIA RIEŠENIA
01

Presun vašich serverov, aplikácií a systémov do cloudu nie je záležitosťou niekoľkých sekúnd. Podľa zložitosti vašej IT infraštruktúry môže byť jej presun pomerne náročnou úlohou. Chápeme tak aj vaše prípadné obavy z migrácie.
Spoľahnite sa preto na odborníkov! Vďaka našim skúsenostiam zo stoviek migrácií bude váš presun do nového prostredia hladký, s minimálnou dobou odstávky.

02

Vyberte si, do akej miery prenecháte vaše starosti na nás. Podľa toho môžete službu cloud:LINK využívať troma spôsobmi:

  • virtuálne datacentrum – plne vo vašej správe,
  • virtuálne datacentrum s úvodnou konfiguráciou podľa vašich požiadaviek,
  • virtuálne datacentrum s úvodnou konfiguráciou podľa vašich požiadaviek a pravidelnou správou.

03

Riešenie cloud:LINK myslí aj na vaše budúce aktivity a rast podnikania. Výkon serverov či kapacitu úložného priestoru môžete flexibilne zvýšiť alebo znížiť podľa vašich aktuálnych potrieb.

Vybrali si nás
SAD PREŠOV, a. s.

SAD PREŠOV, a. s.

Zavedenie cloudových a e-mailových služieb prebehlo hladko. Pre SAD Prešov sme navyše zabezpečili aj zvýšenú ochranu elektronickej komunikačnej siete.

Mesto Skalica

Mesto Skalica

Cloud od Slovanetu Mestu Skalica pomohol zásadne zmeniť a zefektívniť spôsob fungovania IT oddelenia. Riešenie prinieslo priamu úsporu približne 10-15% z celkových nákladov.

Hour

Hour

Hlavným cieľom v prípade zákazníka HOUR bolo zjednotenie infraštruktúry a zabezpečenie stability poskytovaných služieb. Moderné cloudové a dátové služby od Slovanetu predstavovali ideálne riešenie.

Súvisiace riešenia