Firmy

lora:LINK WASTE

INOVATÍVNE RIADENIE ODPADU LORA:LINK WASTE

Porozumejte vášmu odpadu!

inteligentné monitorovanie naplnenosti kontajnerov
optimalizácia zvozovej logistiky a okamžité zníženie prevádzkových nákladov
automatické hlásenie prevrátenia a požiaru kontajnera
SmartCity riešenie
bezplatná mobilná aplikácia
flexibilne škálovateľné riešenie s možnosťou priebežného dopĺňania ďalších senzorov
inteligentné monitorovanie naplnenosti kontajnerov
optimalizácia zvozovej logistiky a okamžité zníženie prevádzkových nákladov
automatické hlásenie prevrátenia a požiaru kontajnera
SmartCity riešenie
bezplatná mobilná aplikácia
flexibilne škálovateľné riešenie s možnosťou priebežného dopĺňania ďalších senzorov
TECHNOLÓGIE

lora:LINK WASTE revolučne mení spôsob riadenia odpadu.
Riešenie kombinuje ultrazvukové IoT senzory, ktoré monitorujú hladinu odpadu, s inteligentným softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát. Vďaka tomu poskytuje:

  • aktuálny prehľad a predikciu naplnenosti kontajnerov,
  • automatizáciu plánovania optimálnych zvozových trás,
  • vyhodnocovanie efektívnosti zvozov,
  • štatistiky a reporty pre zlepšenie procesov,
  • online evidenciu kontajnerov a stojísk, a ďalšie.

Riešenie lora:LINK WASTE pomáha optimalizovať logistiku vývozu odpadu, čím prispieva nielen k zníženiu prevádzkových nákladov, ale aj k zlepšeniu kvality života pre občanov.

Súčasťou riešenia lora:LINK WASTE je aj bezplatná mobilná aplikácia, pomocou ktorej môžete sledovať mapu s polohou kontajnerov vo svojom okolí a naživo aj stav ich zaplnenia.
V prípade záujmu môžete základné informácie o dostupných kontajneroch zobraziť aj širokej verejnosti, a zvýšiť tak svoju transparentnosť.

Benefity

Pridajte sa k revolúcii v odpade a vytvorte s nami zelenší a čistejší svet!

Pridajte sa k revolúcii v odpade a vytvorte s nami zelenší a čistejší svet!

Detailný prehľad na dosah ruky

Spoznajte odpad, ktorý spravujete, do úplného detailu. Sledujte trendy v naplnenosti kontajnerov, zistite, ktoré miesta sú vašimi slabinami a zlepšite spôsob, akým odpad riadite.

Úspora a ekologickosť

Vyvážanie odpadu podľa reálnej potreby minimalizuje počet výjazdov, spotrebu pohonných hmôt, opotrebenie vozidiel a nevyhnutný pracovný čas. Výsledkom je tiež zníženie emisií, hluku a zápachu, zefektívnenie dopravy a účinná minimalizácia problémov s preplnenými, prevrátenými či poškodenými kontajnermi.

3. PILIERE PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 3. TISÍCROČIA
01

Získajte kompletný prehľad o vašich kontajneroch na jednom mieste. Nástroj Smart Waste Management System vám umožní konfigurovať, monitorovať a riadiť každodennú agendu správy odpadov.
Vďaka aktuálnym dátam môžete aktívne plánovať zvoz odpadu práve tých kontajnerov, ktoré sú plné. Predídete tak preplneným kontajnerom a zároveň neplytváte prostriedkami na zvoz poloprázdnych kontajnerov.

02

Ako rýchlo sa plnia vaše kontajnery? V ktoré dni sa zapĺňajú najviac? Kde máte priveľa a kde naopak nedostatok kontajnerov?
Na tieto ale aj ďalšie otázky vám dá odpoveď pokročilý analytický a reportovací nástroj Smart Analytics.
Poskytne vám rôzne typy štatistík, reportov a analýz o monitorovaných kontajneroch a realizovaných zvozoch. Vy tak môžete robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a maximálne optimalizovať zvozovú logistiku.

03

S funkciou Smart Route Planning môžete automatizovane plánovať optimálne zvozové trasy na základe detailných informácií ohľadom vášho vozového parku, depa a skládok.
Naplánovaním časovo a nákladovo najvýhodnejšej zvozovej trasy môžete efektívnejšie využívať vaše vozidlá a pracovnú silu.

Súvisiace riešenia