Referencie

ACCORD, a. s.

ACCORD, so sídlom v Trenčíne, ponúka prvotriedne krajčírske služby klientom na Slovensku, ale aj v strednej a západnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1991 sa firma vyprofilovala na lídra v oblasti pánskej módy.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a distribúciu pánskej konfekcie, od oblekov, sák a plášťov až po nohavice. Zamestnáva viac ako 200 zamestnancov a denne vyprodukuje viac ako 200 kvalitných oblekov. Vysoká technologická úroveň spracovávaných výrobkov vyplýva zo schopnosti firmy modernizovať operácie podľa najnovších trendov a požiadaviek zákazníkov.

Bezpečnostné riešenie safe:LINK od Slovanetu poskytuje silnú vrstvu ochrany pred malwarom a útokmi už na vstupe do našej siete
Ing. Ľubomír Pénzeš, IT Manager, ACCORD a.s.

PREDCHÁDZAJÚCI STAV

Spoločnosť ACCORD začala využívať služby Slovanetu v roku 2004 na základe potreby rýchleho a stabilného internetového pripojenia. K výberu súčasného operátora dopomohla aj dostupnosť rozvinutej infraštruktúry pevných liniek v blízkosti sídla firmy a široká ponuka poskytovaných služieb s návrhom konkrétnych riešení pre spoločnosť. So zabezpečením internetového pripojenia a pevnej telefónnej linky sa objavila otázka dátovej bezpečnosti (firewallu) a zálohovania podnikových dát. Slovanet počas dlhoročného poskytovania služieb okrem iného úspešne zaistil prechod z metalickej infraštruktúry na moderné optické siete bez prerušenia pripojenia a zabezpečil okamžitú funkcionalitu už existujúcich VPN pripojení.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Bez ochrany IKT siete sa v súčasnosti nezaobíde ani efektívne podnikanie v oblasti výroby módnych oblekov. Návrhy prototypov oblekov, plány dielov odevov a podrobná dokumentácia k výrobe sa nachádzajú v elektronickom systéme, i preto je požiadavka na sieťovú bezpečnosť tak dôležitá. Na zvýšenú ochranu informačnej komunikačnej siete pred neoprávnenými prístupmi k dôležitým dátam, pred ich únikom a pred rôznymi typmi malvéru a bezpečnostných hrozieb využíva spoločnosť službu safe:LINK. Riešenie pokrýva komplexnú ochranu v oblasti bezpečnostných hrozieb, a to konkrétne: prístup do siete cez bránu firewall, antivírusovú a antispywarovú ochranu, systém prevencie prienikov (IPS), filter obsahu webových stránok, kategorizovaný web filtering, riadenie internetovej prevádzky (traffic shaping), virtuálnu privátnu sieť, Data Leak Prevention, Network Access Control a Application Control. Medzi výhody zabezpečenia patrí aj nastavenie jednotlivých modulov podľa požiadaviek zákazníka, ktoré umožňuje napríklad bezpečnú prácu na diaľku a vytvorenie jednej virtuálnej privátnej siete pre viacero geograficky rozmiestnených pobočiek. Samozrejmosťou je zachovanie požadovanej rýchlosti a stability internetového pripojenia.

Cieľom spoločnosti Slovanet ako IT odborníka na bezpečnosť je aj vzdelávať svojich zákazníkov o možných hrozbách a rizikách úniku informácií a dôležitosti používania viacvrstvovej proaktívnej ochrany. Ako dodáva Ing. Ľubomír Pénzeš, IT manager spoločnosti ACCORD: „Vďaka riešeniu zabezpečenia od Slovanetu som sa aj ja naučil niečo nové o sieťovej bezpečnosti.“

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA UŠITÉ NA MIERU

V súčasnosti využíva ACCORD profesionálne riešenie pripojenia, bezpečnosti, pevných liniek a zálohy dát od Slovanetu.

Operátor zabezpečuje firme produkty:

internet:LINK – internetové synchrónne pripojenie prostredníctvom optickej siete,
voice:LINK – využívanie hlasových služieb na technológii VoIP s prevodníkom Patton,
safe:LINK – pre zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom škálovateľného bezpečnostného systému pre dátové centrá s vysokou dostupnosťou FortiGate,
vpn:LINK – vytvorenie virtuálnej podnikovej siete umožňujúcej bezpečný prístup pre zamestnancov odkiaľkoľvek,
backup:LINK – rýchlu, flexibilnú a spoľahlivú zálohu dát.

ODVETVIE: výroba a distribúcia pánskej konfekcie

LOKALITA: Slovenská republika

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA

  • zabezpečenie rýchleho a stabilného internetového pripojenia
  • zvýšená ochrana elektronickej komunikačnej siete
  • zálohovanie citlivých dát aj na bezpečné úložiská mimo firmu
  • ochrana proti útokom už na vstupe do siete
  • možnosť vlastného managementu VPN zóny
  • bezpečná práca na diaľku