Segmenty

Kancelárie

S neustálym rozvojom moderných technológií prechádza zmenou aj celková koncepcia kancelárií. Zvyšujú sa požiadavky na flexibilitu a mobilitu pracovníkov. Čoraz väčší dôraz sa kladie na vytvorenie kreatívneho a motivujúceho pracovného prostredia, ktoré by podnietilo produktivitu pracovníkov. Vďaka efektívnym komunikačným a kolaboračným nástrojom môžu pracovníci spolupracovať rovnako pohodlne, či už sú vo vedľajších kanceláriách, alebo na opačnom konci sveta.

Inovatívne technológie definujú nové princípy moderných kancelárií.

Základným pilierom vašej produktivity je rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie s kvalitným Wi-Fi pokrytím vašich priestorov.

Využite naše ucelené komunikačné riešenia a poskytnite vašim zamestnancom efektívne nástroje na komunikáciu a tímovú spoluprácu. Vďaka volaniam, videohovorom a kolaboračným systémom dosiahnete lepšie výsledky za kratší čas.

Odstráňte pomyselné hranice pracovného stola a poskytnite vašim zamestnancom vyššiu úroveň mobility a flexibility. Virtualizáciou pracovných staníc či najvyužívanejších aplikácií im umožníte pracovať kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia rovnako bezpečne, akoby sedeli v kancelárii. Zvýšite tým nielen komfort vašich zamestnancov, ale často aj ich lojalitu voči firme a celkovú produktivitu.

Presuňte vaše systémy a dáta do cloudu a zbavte sa nákladov na prevádzku vlastnej serverovne. Získate tak garantovaný výkon, nepretržitú dostupnosť a novú úroveň flexibility pre váš ďalší rast. S možnosťou profesionálneho zálohovania a komplexnej ochrany voči kybernetickým hrozbám môžete považovať bezpečnosť vašich dát za vybavenú.

Buďte smart! Pomocou inteligentných senzorov získate prehľad o aktuálnych teplotách, vlhkosti či úrovni CO2 vo vašich priestoroch. Môžete tak udržiavať vhodné pracovné podmienky a zdravé prostredie pre vašich zamestnancov.

Odporúčané služby pre váš biznis