Referencie

Realizované riešenia

Alfa Bio

Pre Alfa Bio sme zrealizovali cloudové All-In-One riešenie s mobilným cloudom, čo sa odrazilo na znížení prevádzkových nákladov.

Aquapark Poprad

Vybudovali sme vysokorýchlostné internetové pripojenie 100/100 Mps pre celú hotelovú časť aquaparku, spolu so zvýšením bezpečnosti vďaka technológii fortigate.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

Dlhoročnému partnerovi Slovanetu sme pomohli bezpečne prepojiť viac dátových centier a implementovať službu cloud:LINK, vďaka ktorej sú ich dáta v bezpečí.

Dexis Slovakia

Pre spoločnosť Dexis Slovakia sme dodali novú virtuálnu pobočkovú telefónnu ústredňu.

Dora Gastro Slovakia, a. s.

Prepojenie štyroch prevádzkových lokalít do jedného virtuálneho prostredia zjednodušilo a zefektívnilo prácu Dora Gastro. Riešenie prinieslo aj rýchly a bezpečný prístup do systému cez mobilné zariadenia.

Finančná správa SR

Zabezpečili sme stabilné hlasové služby s využitím L2 pripojenia cez peeringové centrum v mestách a obciach ako BB, TT, KE, Brodské a ďalšie.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Na základe výhry vo verejnom obstarávaní sme pre generálnu prokuratúru vykonali upgrade služieb a technológií.

Granvia Operation

Slovanet realizoval projekt monitorovania hladiny vody v šachtách pre odlučovanie ropných látok pre spoločnosť Granvia Operation.

Horizont Resort Stará Lesná

Pre hotel Stará Lesná sme navrhli a implementovali komplexné hotelové technológie, od využitia IPTV, cez Wi-Fi infraštruktúru s príjemným a jednoduchým portálom na jej správu.