Referencie

ENCO, s. r. o.

Spoločnosť ENCO so sídlom v Bratislave bola založená v roku 1993 a od svojho vzniku pôsobí v odvetví strojárskeho priemyslu. Zameriava s najmä na CNC spracovanie plechu, zákazkovú výrobu, výrobu stavebných prvkov pre čisté priestory (predovšetkým elektrotechnický, farmaceutický, kozmetický a potravinársky priemysel), ako aj na výrobu a predaj operačných stolov a zdravotníckej techniky.

Takmer 90% produkcie exportuje ENCO do zahraničia, najmä do Nemecka, Holandska, Dánska, Maďarska, Belgicka, Rakúska a Českej republiky. K jeho dcérskym spoločnostiam patrí ZVS-ENCO, a. s., METALLFORM, spol. s. r. o. a Steel Form, spol. s. r. o. Spoločne majú viac ako 600 zamestnancov.

Výborná komunikácia s technickými pracovníkmi, odborné zdatnosti všetkých zúčastnených, ako aj flexibilné riešenie bežných problémov spoločnosťou Slovanet nás milo prekvapili.
Ing. Jozef Medveď, konateľ, ENCO, spol. s. r. o.

Stop nabúraniam do servera

Spolupráca spoločnosti ENCO a Slovanetu sa datuje od roku 2015, kedy sa postupne centrála aj dcérske spoločnosti stali klientmi tohto slovenského telekomunikačného operátora. Vedenie ENCO priznáva, že v tom čase riešili vo svojich spoločnostiach viaceré problémy, napríklad rôznych poskytovateľov IT služieb, nezabezpečenú komunikáciu na centrálu, žiadny firewall a dokonca zaznamenali pokusy o nabúranie do firemného servera. Potrebovali rýchle a stabilné internetové pripojenie, dátovú bezpečnosť (firewall), bezpečný server aj jeho zálohu – backup mimo firmu. V tom čase nemali žiadne skúsenosti so Slovanetom, avšak jeho vynikajúca orientácia v problematike a atraktívny návrh technického riešenia rozhodli o novej spolupráci. Na začiatku Slovanet zmapoval vtedajšiu situáciu v priestoroch firmy ENCO. Nasledovalo vysvetlenie potreby bezpečnosti komunikácie a cloudu, ako aj objasnenie funkcionalít služby backup:LINK ENTERPRISE. Tá je ideálna pre zálohovanie a obnovu dát pre malé a stredné firmy, ale aj pre korporácie. V úvode spolupráce žiadal ENCO bezpečný virtuálny sever, vrátane jeho zálohovania, pripojenia centrály, pobočiek a externých pracovníkov. Slovanet pri aplikácii riešenia spojil viaceré rôzne technológie a preniesol dáta svojho klienta do cloudu, vrátane profi zálohy servera prostredníctvom technológie Veeam.

Cloudové prostredie

„Výborná komunikácia s technickými pracovníkmi, odborná zdatnosť všetkých zúčastnených, ako aj flexibilné riešenie bežných problémov spoločnosťou Slovanet nás milo prekvapili,“ oceňuje vzájomnú spoluprácu Ing. Jozef Medveď, konateľ ENCO, spol. s r. o. K dôvodom, ktoré rozhodli o voľbe cloudovej infraštruktúry zo strany spoločnosti ENCO, patrili bezpečnosť a odstránenie potreby riešiť hardvér (jeho servis a funkčnosť). Zavážili aj faktory ako rýchlosť a stabilita pripojenia do internetu, zabezpečenie siete pred vonkajšími útokmi a záloha servera. Za najnáročnejšie považovalo ENCO zabezpečenie prechodu na cloud riešenie a okamžitú funkcionalitu existujúcich VPN pripojení. Momentálne využíva cloud najmä na výmenu dát medzi dcérskymi spoločnosťami a centrálou a na riadenie zabezpečenia siete.

ENCO odporúča Slovanet

ENCO si pochvaľuje využívanie služieb Slovanetu z viacerých dôvodov:

 • riešenie aj neštandardných požiadaviek,
 • výborná komunikácia,
 • ochota nájsť efektívne riešenie,
 • profesionálny prístup k riešeniu otázky pripojenia, bezpečnosti, dátových pripojení, cloudu a backupu.

 

ODVETVIE: strojársky priemysel

LOKALITA: Slovenská republika – Bratislava

VÝHODY APLIKOVANÝCH RIEŠENÍ:

 • dostatočná rýchlosť a stabilita internetového pripojenia,
 • zabezpečenie firemnej siete pred vonkajšími bezpečnostnými útokmi,
 • vlastný management VPN (virtuálnej privátnej siete),
 • záloha servera,
 • rozšírenie poznatkov spoločnosti ENCO o sieťovej bezpečnosti,
 • silná ochrana pred malwarom a útokmi už pri vstupe do firemnej siete,
 • bezpečná práca na diaľku.