Referencie

Projekty EU

Vzdelávanie a zvyšovanie zručností zamestnancov

V roku 2010 Slovanet využil v rámci vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností zamestnancov okrem vlastných zdrojov aj prostriedky získané z Európskeho sociálneho fondu pre projekt posilnenia konkurencieschopnosti a adaptability prostredníctvom vzdelávania zamestnancov.

SPAMIA

Pod akronymom SPAMIA spoločnosť Slovanet v rokoch 2010-2013 realizovala výskumno-vývojový projekt nových algoritmov rozpoznávania nevyžiadanej elektronickej komunikácie, podporený aj zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.