Referencie

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Slovanetu sa podarilo uspieť vo významnom verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bolo zvýšenie prenosových kapacít dátových služieb pre pobočky Generálnej prokuratúry SR.

Do konca roka Slovanet na základe toho úspešne sfinalizoval a odovzdal upgrade služieb pre Generálnu prokuratúru, ktorý priniesol navýšenie prenosových kapacít dátových liniek na existujúcich technológiách, doplnenie infraštruktúry zákazníka o nové aktívne prvky, najmä LAN switche a nasadenie nových nástrojov na manažment siete.

Využívané služby