Referencie

Dexis Slovakia

Pre spoločnosť Dexis Slovakia, zaoberajúcu sa priemyselnou distribúciou a riešeniami pre segment výroby, dodal Slovanet virtuálnu pobočkovú telefónnu ústredňu.

Produkt voice:LINK | vPBX  využíva v rámci centrály vo Vrábľoch a pobočiek v Bratislave, Prešove, Prievidzi a Žiline. Spolu s nainštalovaním samotnej služby dodal aj potrebný hardvér, predovšetkým switche a telefóny, ako aj konfigurácie existujúcich telefónov na použitie v prostredí vPBX. Vzhľadom na geografické rozmiestnenie pobočiek zákazníka sa jednalo o konfiguračne a logisticky náročnú realizáciu.

Využívané služby