Referencie

Horizont Resort Stará Lesná

Pre hotel Horizont Resort v Starej Lesnej spoločnosť Slovanet v rámci ich vlastnej modernizácie pripravila kompletne nové služby.

Bola vybudovaná nová infraštruktúra, z novovybudovaného uzla Veľká Lomnica, pre poskytovanie internetových služieb (licencované rádio NEC), IPTV (hibox) a služieb zabezpečujúcich prevádzku Wi-Fi zón (prevádzka Wi-Fi portálu) pre celý hotel na technológii Ruckus. Pre hotel v Starej Lesnej je vybudované záložné pripojenie z ďalšieho nášho uzla v rámci Popradu. Poprad aj Stará Lesná sú navzájom prepojené do jednotného sieťového systému na vrstve L2.