Referencie

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR patrí medzi dlhoročných zákazníkov Slovanetu.

Spoločnosť využíva služby MPLS VPN s prepojením dátových centier CDCP a BCP, hlasové služby a službu chráneného sieťového a systémového prostredia pre bezpečné prevádzkovanie aplikácii CDCP (Private cloud:LINK). V roku 2016 sme zabezpečili rozšírenie služby cloud:LINK, upgrade IP telefónie a zriadenie služby safe:LINK spolu s predĺžením viazanosti zmluvy.