Referencie

Granvia Operation

Pre spoločnosť Granvia Operation, ktorá zodpovedá za prevádzku a údržbu viacerých rýchlostných ciest na Slovensku, Slovanet realizoval projekt monitorovania hladiny vody v šachtách pre odlučovanie ropných látok.

Vďaka nainštalovaným senzorom pripojeným do siete IoT operátora a aplikácie WMS získava klient výstrahy o zaplavovaní šácht najmä vplyvom silných nárazových dažďov až v 3 úrovniach hladiny, vďaka čomu môže predpovedať a promptne zabezpečiť výjazd servisného tímu a odčerpanie vody. Z pohľadu Slovanetu sa jedná o zaujímavú individuálnu implementáciu pilotného riešenia, ktoré po vyhodnotení zváži zaradiť aj do štandardného portfólia produktov.

Využívané služby