Referencie

Dora Gastro Slovakia, a. s.

Spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a. s. sa špecializuje na dodávku stravovacích služieb a investície do nemocničných stravovacích zariadení a ich dlhodobé prevádzkovanie. Vzájomná spolupráca sa začala pripojením do VPN siete – prepojenie jeho štyroch lokalít: BB, TN, PP, TT. V rámci riešenia bol zákazníkovi zriadený IPsec – VPN tunel.

Každá z pobočiek má vlastné internetovové pripojenie a cez internet sa pripája do cloudovej infraštruktúry pomocou zabezpečeného IPsec tunela. Riešenie je postavené na virtualizačnej platforme cloud:LINK. Súčasťou riešenia je návrh, ktorý zohľadňuje potreby firmy Dora Gastro na využívanie interných systémov v rôznych lokalitách a na rôznych zariadeniach. Moderný prístup k aplikačnej a relačnej virtualizácii takéto požiadavky spĺňa a naviac dodáva riešeniu vysokú dostupnosť užívateľských aplikácií a ich jednoduchú distribúciu na PC, mobilné zariadenia, tablety či tenké klienty. Rovnako sa pri návrhu dbalo na bezpečnosť, ktorú zabezpečujeme nasadením virtuálneho FortiGate FW. Zákazníkovi sme ponúkli aj produkt monitor:LINK na monitorovanie dát.