Referencie

Realizované riešenia

Hotel Kaskády

Zlepšili sme predchádzajúci stav rezortu Kaskady technológiami Meraki a CISCO, ktoré predstavujú najmodernejšiu a najkvalitnejšiu kombináciu technologických možností.

Kancelária prezidenta SR

Zatiaľ posledná realizácia pre kanceláriu prezidenta SR v roku 2018 priniesla novú nadstavbu bezpečnosti siete, voči digitálnym hrozbám a neoprávneným vniknutiam do infraštruktúry.

Mesto Banská Bystrica

Realizáciu v Banskej Bystrici vnímame ako jednu z našich najobľúbenejších. Rekonštrukcia internej technologickej infraštruktúry spravila z tohto mesta „SMART CITY“.

Mesto Malacky

Pre spoločnosť Tekos, ktorá spravuje technické služby a odvoz odpadu pre mesto Malacky sme zabezpečili systém inteligentného odpadového hospodárstva lora:LINK Waste.

Mesto Praha

Slovanet v úvode roka odovzdal pilotný projekt smart manažmentu odpadového hospodárstva Mestu Praha.

Nákupné centrum Europa SC, a. s.

Pre nákupné centrum Europa Shopping Center v Banskej Bystrici sme zrealizovali kompletnú obmenu internej infraštruktúry a pripojenia do internetu.

Národný ústav detských chorôb

Po úspešne dohodnutých zmluvných podmienkach uzavrel Slovanet zmluvu o poskytovaní služby lora:LINK MIKROKLÍMA s Národným ústavom detských chorôb.

Obec Kalná nad Hronom

Uspeli sme v tendri obce Kalná nad Hronom na projekt rekonštrukcie káblovej siete.

P3 Bratislava Airport

Po predchádzajúcej spolupráci s logistickým parkom P3 Žilina sa Slovanetu podarilo zrealizovať ďalší projekt v Bratislave.