Referencie

Realizované riešenia

Hotel Kaskády

Zlepšili sme predchádzajúci stav rezortu Kaskady technológiami Meraki a CISCO, ktoré predstavujú najmodernejšiu a najkvalitnejšiu kombináciu technologických možností.

Mesto Banská Bystrica

Realizáciu v Banskej Bystrici vnímame ako jednu z našich najobľúbenejších. Rekonštrukcia internej technologickej infraštruktúry spravila z tohto mesta „SMART CITY“.

Mesto Malacky

Pre spoločnosť Tekos, ktorá spravuje technické služby a odvoz odpadu pre mesto Malacky sme zabezpečili systém inteligentného odpadového hospodárstva lora:LINK Waste.

Mesto Praha

Slovanet v úvode roka odovzdal pilotný projekt smart manažmentu odpadového hospodárstva Mestu Praha.

Nákupné centrum Europa SC, a. s.

Pre nákupné centrum Europa Shopping Center v Banskej Bystrici sme zrealizovali kompletnú obmenu internej infraštruktúry a pripojenia do internetu.

Obec Kalná nad Hronom

Uspeli sme v tendri obce Kalná nad Hronom na projekt rekonštrukcie káblovej siete.

P3 Bratislava Airport

Po predchádzajúcej spolupráci s logistickým parkom P3 Žilina sa Slovanetu podarilo zrealizovať ďalší projekt v Bratislave.

Priemyselný park Šebešťanová / Nova Trade

Do priemyselného parku sme priniesli efektívne riešenie internetového pripojenia cez optické káble, vďaka čomu park získal konkurenčnú výhodu.

Sieť lekární Benu

Pre najväčšiu sieť lekární v kontinentálnej Európe sme zabezpečili stabilné a rýchle internetové pripojenie cez našu vlastnú optickú sieť.