Referencie

Mesto Malacky

Pre spoločnosť Tekos, zastrešujúcu technické služby a zároveň aj odvoz odpadu v meste Malacky, Slovanet nasadil systém lora:LINK Waste. Prostredníctvom tohto systému, ktorý využíva inovatívne riešenie spoločnosti Sensoneo, poskytuje služby smart–manažmentu vývozu odpadu.

Projekt bol pokračovaním úspešnéj pilotnej fázy s prvými 23 senzormi nasadenými do zberných nádob na rôzne typy odpadu na jar 2018. Na základe neho sa spoločnosť Tekos v spolupráci s mestom Malacky rozhodli do do ostrej prevádzky nainštalovať 141 senzorov pre kontajnery na sklo a komunálny odpad. Zákazník využíva aj doplnkovú aplikáciu Route Optimisation Intelligence pre automatizované riadenie trás zberných vozidiel. Jedná sa zatiaľ o najväčšiu inštaláciu lora:LINK Waste plne v réžii operátora a kompletne všetky senzory sú pripojené prostredníctvom vlastnej LoRaWAN siete Slovanetu pre internet vecí.

Využívané služby