Referencie

Mesto Praha

Mestu Praha, konkrétne spoločnosti Operátor ICT, Slovanet v úvode roka úspešne odovzdal pilotný projekt smart manažmentu odpadového hospodárstva.

Senzory nasadené v prvých 420-tich podzemných kontajneroch so separovaným odpadom umožnia mestu monitorovať naplnenosť a stav odpadových nádob, optimalizovať zvozové trasy, vytvoriť prediktívny model plánovania zvozov a plánovať umiestnenie nových odpadových nádob. Dáta zo senzorov bude možné začleniť aj do dátovej platformy mesta a následne ich využívať aj pri realizácii bezodpadového konceptu Smart Prague 2030. V rámci projektu budú v skúšobnej prevádzke napríklad aj technológie pre detekciu upchania vhadzovacej šachty a automatickej detekcie požiaru. Na základe vyhodnotenia prínosov pilotnej prevádzky mesto zváži rozšírenie monitorovania na celé svoje územie. Pilotný projekt na báze produktu lora:LINK | WASTE bude trvať 16 mesiacov a Slovanet ho bude poskytovať v partnerstve so slovenskou spoločnosťou Sensoneo prostredníctvom lokálnej siete IoT.

Využívané služby