Referencie

Priemyselný park Šebešťanová / Nova Trade

Priemyselný park Šebešťanová je prvý súkromný priemyselný park na Slovensku. Nachádzajú sa tu administratívne i výrobné haly, v areáli je ľahká strojárska technika, predovšetkým potravinárske stroje a baliaca technika.

Predtým bol priemyselný park pripojený licencovaným rádiom. Aby sa skvalitnili služby poskytované spoločnosťou Slovanet a zároveň tak získali konkurenčnú výhodu, do parku bola dobudovaná optika. Tým vznikla i možnosť spolupracovať a zazmluvniť všetky spoločnosti v parku. Momentálne je Slovanet v priemyselnom parku jediný operátor, ktorý poskytuje telekomunikačné služby.

Využívané služby