Referencie

Mesto Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica patrí k významným klientom spoločnosti Slovanet. V roku 2018 bolo pre mesto vybudované redundantné pripojenie vrátane redundancie aj na strane aktívnych prvkov – kostrový router a kostrový prepínač.

Ďalšou časťou projektu bola rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry v rámci budovy MsÚ – konkrétne dobudovanie a rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže, výmena a doplnenie prepínačov. Do rackov bol pridaný záložný zdroj elektrickej energie s monitorovacou kartou. Vo viacerých pobočkách sa zmenilo menej kvalitné pripojenie na optickú prípojku. V budove MsÚ a na viacerých pobočkách boli inštalované Wi-Fi zariadenia Meraki s jednotnou správou. Na námestí SNP bola vybudovaná verejná free Wi-Fi zóna, slúžiaca občanom a návštevníkom Mesta Banská Bystrica. Projekt v sebe zahŕňa okrem prvotnej inštalácie jednotlivých zariadení aj ich správu a údržbu. S Mestom Banská Bystrica bol uzavretý zmluvný vzťah na ďalšie 4 roky.

Rozšírenie kamerového systému

Slovanet v uplynulom roku uspel aj v tendri na kamerový systém pre mesto Banská Bystrica. Predmetom dodávaného riešenia je komplexná služba, ktorá zahŕňa správu a servis existujúcich kamier mesta, inštaláciu nových kamier, dátové prepojenie kamier, zavedenie cloudového dátového úložiska a manažment videozáznamov prostredníctvom interného systému, modifikovaného a prevádzkovaného pre potreby mesta vrátane rozšírených analytických služieb. Súčasťou projektu sú riešenia security:LINK a cloud:LINK.