Referencie

SOS electronic, s. r. o.

je medzinárodná spoločnosť s priamym zastúpením v 6 krajinách. Na trhu je už 28 rokov. Zameriava sa na distribúciu elektronických súčiastok pre priemyselnú výrobu. Zákazníkom vo viac ako 100 krajinách sveta pomáha s vývojom, nákupom, výrobou ako aj propagáciou ich elektrotechnických výrobkov. SOS electronic pri svojom podnikaní využíva v IT aj v online marketingu najmodernejšie technológie zamerané na automatizáciu, v čom patrí medzi špičku vo svojej branži. Zákazníci tejto spoločnosti najviac oceňujú jej individuálnu obsluhu a odborné poradenstvo. SOS electronic, s. r. o. je od roku 2013 súčasťou nemeckého holdingu Conrad Electronic s takmer 100-ročnou históriou a vyše 4000 zamestnancami.

Slovanet vždy vedel ponúknuť riešenia, ktoré vyhovovali kvalitou aj cenou. Dokázal splniť naše náročné požiadavky a predložiť relevantné riešenia, zodpovedajúce našim potrebám.
Ing. Ladislav Rybár, international ICT manager SOS electronic, s. r. o.

 

Rozhodla kvalita a dostupnosť služieb

Keď SOS electronic, s. r. o. uvažoval v roku 2006 o zmene nedostatočného DSL pripojenia, rozhodol sa pre ponúkané riešenie od Slovanetu. „Určujúce boli podmienky kvality a dostupnosti služieb,“ hovorí Ing. Ladislav Rybár  zo SOS electronic, s. r. o. Začiatky spolupráce sa okrem jednoduchého internetového pripojenia spájajú aj s výmenou starej analógovej telefónnej ústredne. Nasledovalo dobudovanie medzinárodnej VPN s prepojením zahraničných pobočiek, zabezpečenie siete firewallom, nasadenie cloudového virtuálneho datacentra v Slovanete, zmena technológie hlavnej linky na optické pripojenie, ako aj sieťové zabezpečenie košickej centrály i pobočiek SOS electronic, s. r. o. v Českej republike a v Maďarsku.

Splnenie náročných požiadaviek

Vhodnou implementáciou viacerých navzájom zladených produktov (internet, záložná linka, firewall, VPN, hlasové služby VoIP, roaming pre bezdrôtové telefóny, cloud…) reagoval Slovanet na potreby, ktoré súviseli s postupným dlhoročným rastom SOS electronic, s. r. o. „Slovanet vždy vedel ponúknuť riešenia, ktoré vyhovovali kvalitou aj cenou. Dokázal splniť naše náročné požiadavky a predložiť relevantné riešenia, zodpovedajúce našim potrebám. Pri spoločných stretnutiach sme neustále postupovali so súčinnosťou jeho špecialistov pre jednotlivé produkty. To v nás zanechalo dojem, že mu môžeme zveriť vybrané služby a ich aplikáciu,“ hovorí Ing. Ladislav Rybár zo SOS electronic, s. r. o. Dodáva, že Slovanet si vybrali aj z dôvodu pozitívnych referencií a vlastných skúseností.

Cloudové virtuálne datacentrum

Z košickej centrály poskytuje SOS electronic, s. r. o. služby skladu, marketingu a nákupu pre dcérske spoločnosti v Česku, Maďarsku a Nemecku. IT služby pre celú skupinu SOS taktiež zabezpečuje z Košíc, kde je umiestnený hardvér. Zabezpečenie vysokej dostupnosti firemných služieb si vyžadovalo nové investície do HW, ako i do ľudských zdrojov. Aj to bol dôvod, prečo sa SOS electronic, s. r. o. rozhodol presunúť svoj produkčný systém do cloudu. Pri hľadaní dodávateľa si vyberal zo štyroch riešení. Pre Slovanet sa rozhodol najmä z dvoch dôvodov – „dlhoročné skúsenosti s ich službami a skutočnosť, že budeme mať jedno ucelené riešenie (od spoľahlivého pripojenia na internet, cez dohľad nad kritickými komponentmi firemnej infraštruktúry, hlasové služby až po virtuálne servery v prostredí s veľmi vysokou dostupnosťou),“ vymenováva Ing. Ladislav Rybár  zo SOS electronic, s. r. o. Dodáva, že v prvotnej fáze bolo potrebné naplánovať modelovanie situácií a testovaciu fázu navrhovaných riešení. Konzultanti Slovanetu ich „šili na mieru“ a následne aplikovali do prevádzkyschopného stavu, čím prispeli k bezproblémovému prechodu SOS electronic, s. r. o. do cloudu.

Využívané služby

Od Slovanetu využíva SOS electronic, s. r. o. aktuálne internetové služby so záložnou linkou na moderných a výkonných technológiách, firewallovú službu safe:LINK, cloud:LINK pre tri terminálové servery, aplikačný a databázový server, AD/DC server, VPN prepojenie pobočiek, hlasové služby aj prenájom a spravovanie aktívnych sieťových prvkov (switche, firewall, smerovače, telefóny…). „Pri postupnom rozširovaní služieb sme dospeli k rozhodnutiu, že do správy Slovanetu zveríme VPN, servery, sieťové i hlasové služby, ako aj niektoré IT riešenia. To sa ukázalo ako správne riešenie,“ odporúča Ing. Ladislav Rybár zo SOS electronic, s. r. o. Firma uvažuje aj nad implementáciou ďalších služieb od Slovanetu, ako napríklad backup:LINK Enterprise či aero:LINK.

Výhody aplikovaných riešení

  • „odbremenenie“ od každodenných úkonov s riadením prevádzky na VPN sieti a so serverovým hardvérom,
  • minimalizácia rutinných zásahov do firemnej siete,
  • možnosť zmeny konfigurácie serverov počas ich prevádzky,
  • možnosť rozšírenia inštalovaných riešení bez potreby dodatočných investícií.