Referencie

TOTO Restaurant

TOTO Restaurant je reštaurácia s kaviarňou so sídlom v Bratislave (Ružinov). Počas pracovných dní ponúka široký výber chutného obedového menu inšpirovaného poctivou slovenskou, českou, maďarskou a prešporskou kuchyňou. Samozrejmosťou sú kávy, limonády či domáce koláče. K príjemnému stolovaniu a oddychu prispievajú aj moderné klimatizované priestory s wifi pokrytím.

„Monitorovanie mikroklímy a senzory kvality vzduchu v reštaurácii, automatické zaznamenanie nameraných hodnôt, zisťovanie množstva ľudí na danom mieste... Technológia IoT v sieti LoRaWAN od Slovanetu je inovatívna, rýchla a účinná.“
Martin Udvaros, prevádzkovateľ TOTO Restaurant

 

INTERNET VECÍ

Spoločnosť Slovanet niekoľko rokov buduje a zdokonaľuje IoT sieť, ktorá pomáha firmám v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj TOTO Restaurant. IoT (Internet of Things) predstavuje technológie, ktoré umožňujú prepojenie internetových komunikácií jednotlivých zariadení (monitorovacie a meracie senzory). K ich výhodám patrí jednoduchá inštalácia a prevádzka na batériu s dlhou životnosťou. Od roku 2016 buduje Slovanet rozsiahlu celoslovenskú IoT sieť LoRaWAN, ktorá spĺňa kľúčové požiadavky IoT: poskytuje obojsmerný prenos dát s minimálnymi energetickými nárokmi, vysokou bezpečnosťou komunikácie, kompatibilitou ponúkaných zariadení a možnosťou prepojenia s vlastnými aplikáciami. LoRaWAN umožňuje prenos údajov z množstva pripojených zariadení a senzorov v riešeniach, kde sa nevyžaduje prenos dát v reálnom čase. Automatizácia každodenných úloh pomocou IoT riešení pomáha zvyšovať produktivitu, úroveň kontroly a transparentnosť procesov. Minimalizuje variabilitu, chybovosť a potrebu ľudských zásahov.

LoRaWAN V PRAXI

K užívateľom siete LoRaWAN patrí aj bratislavská reštaurácia TOTO Restaurant. „V chladničkách, mrazničkách aj v sklade máme namontované senzory, ktoré monitorujú teplotu (a v sklade dokonca aj vlhkosť). Je to pohodlné riešenie a navyše nemusíme robiť manuálne zápisy. Merania sú automaticky zaznamenávané a kedykoľvek k dispozícii v prípade kontroly. Výhodou je aj signalizácia poruchy. Systém nás napríklad informuje, keď nám prestane fungovať chladnička alebo dôjde k výkyvom teplôt (trebárs ak je ich hodnota vyššia, ako bola nastavená),“ vymenováva zopár výhod Martin Udvaros, prevádzkovateľ TOTO Restaurant.
IoT sieť LoRaWAN od Slovanetu okrem toho pomáha potravinovým prevádzkam aj pri dodržiavaní legislatívy. Tá im totiž nariaďuje monitorovať a zapisovať teplotu v pravidelných intervaloch, a to pomocou kalibrovaných meradiel. Riešenie od Slovanetu sa o to stará automaticky a samé. K ďalším inováciám, ku ktorým TOTO Restaurant pristúpilo, patrí monitorovanie kvality vzduchu. „Monitoruje napríklad koncentráciu oxidu uhličitého (CO₂). Tak si vieme rýchlejšie a vhodnejšie nastaviť klimatizáciu a inú vzduchotechniku,“ hovorí Udvaros a dodáva, že k využívaným inováciám Slovanetu patrí aj riešenie, ktoré dokáže zisťovať množstvo ľudí vyskytujúcich sa na danom mieste. „Tak môžeme vyhotoviť štatistiky či cenotvorbu. Keď je viac ľudí, vieme hýbať s cenami, robiť akcie a podobne. Vďaka IoT zariadeniam a senzorom máme prehľad o tom, kedy na prevádzke potrebujeme jedného čašníka a kedy napríklad troch, pretože v danom čase máme najväčší frmol. Je to možné regulovať a nastaviť tak, aby niektorí zamestnanci chodili neskoršie a iní skôr,“ vysvetľuje Udvaros z TOTO Restaurant a konštatuje: „Monitorovanie mikroklímy a senzory kvality vzduchu v reštaurácii, automatické zaznamenanie nameraných hodnôt, zisťovanie množstva ľudí na danom mieste… Technológia IoT v sieti LoRaWAN od Slovanetu je inovatívna, rýchla a účinná.“

NIELEN GASTRONÓMIA

IoT riešenia od Slovanetu je možné využiť aj v iných odvetviach ako potravinársky priemysel. „Pre oblasť Smart City poskytujeme napríklad monitorovanie vonkajších podmienok (svetelný smog, hlučnosť, prašnosť, detekcia rôznych plynov…). V interiéroch je to podobné – monitorovanie kvality ovzdušia, teploty, vlhkosť, CO₂, VOC, prašnosť… V oblasti odpadového hospodárstva môžeme hovoriť o monitorovaní odpadu a v priemysle 4.0 o monitoringu žeriavov, zváračiek, nádrží na dažďovú vodu…“ vymenováva Marek Engler, manažér pre inovácie zo spoločnosti Slovanet. K ďalším odvetviam patrí napríklad vinohradníctvo (zachytenie chorôb viniča) či starostlivosť o zvieratá (monitorovanie vzduchu v teráriách a ZOO).

ODVETVIE: reštauračné služby

LOKALITA: Slovenská republika – Bratislava – Ružinov

VÝHODY:

  • efektívnejší a lacnejší zber a spracovanie dát,
  • zvýšenie produktivity, úrovne kontroly a transparentnosti procesov,
  • minimalizovanie variability, chybovosti a potreby ľudských zásahov,
  • jednoduchá inštalácia,
  • možnosť prepojenia s vlastnými aplikáciami používateľov,
  • nízke energetické nároky,
  • podpora kybernetickej bezpečnosti na vysokej úrovni (každé zariadenie využíva dva unikátne kľúče, pričom jeden z nich pozná len koncová aplikácia zákazníka),
  • efektívnejší a lacnejší zber a spracovanie dát,
  • zvýšenie produktivity, úrovne kontroly a transparentnosti procesov,
  • minimalizovanie variability, chybovosti a potreby ľudských zásahov.