Referencie

SAD PREŠOV, a. s.

SAD PREŠOV, je popredným prepravcom osôb v regióne východného Slovenska, ako aj na celom Slovensku. Obchodná spoločnosť systematicky modernizuje svoj vozový park a poskytované služby.

Jej cieľom je zabezpečiť cestujúcim moderné autobusy s pohodlím zodpovedajúcim dobe. Spoločnosť zabezpečuje pravidelnú prímestskú, mestskú, diaľkovú, ale aj medzinárodnú autobusovú dopravu.

So zamestnancami spoločnosti Slovanet je vynikajúca komunikácia a spolupráca. Ponúkli nám komplexné riešenie podľa našich predstáv, ktoré prechádza neustálymi inováciami za primeraných ekonomických podmienok
Mgr. Stanislav Kovaľ, vedúci IT, SAD Prešov, a. s.

MODERNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ RIEŠENIE

SAD Prešov je spokojným zákazníkom telekomunikačného operátora Slovanet už od roku 2010, kedy bola dopravcovi zriadená dátová linka. Prvou skúškou kvalít bola rýchla a bezproblémová migrácia internetových a hlasových služieb. Individuálny a profesionálny prístup obchodníkov a technikov Slovanetu značne uľahčil prechod na nové poskytované riešenie. Po pripojení centrály spoločnosti v Prešove pristúpila SAD k budovaniu moderných telekomunikačných riešení s možnosťou internetových, hlasových, mailových služieb, služieb zabezpečujúcich bezpečnosť dátovej komunikácie, ako aj pokrytia free Wi-Fi zón na autobusových staniciach pre zvýšený komfort cestujúcich.

Vpn:LINK – moderné, bezpečné a cenovo dostupné riešenie zahrňovalo vytvorenie virtuálnych privátnych sieti (VPN) pre jednotlivé prevádzky s podporou multiservisnej siete MPLS (Multiple Protocol Label Switching) s centrálnym prístupovým bodom do internetu v Bratislave. Mgr. Stanislav Kovaľ, vedúci IT SAD Prešov, povedal o projekte: „Riešenie vybudovania komplexnej siete bolo správnym krokom pre našu spoločnosť a prinieslo nám prehľadný telekomunikačný a dátový systém.“

Z dôvodu zvyšovania technologickej a administratívnej náročnosti a potreby zachovať prehľadnosť využívaných informačných prostriedkov sa začala SAD Prešov zaujímať o cloudové e-mailové služby. Pokročilý balík aplikácii cloud:LINK IceWarp poskytol cloudový e-mailový server, služby zdieľania kontaktov a synchronizáciu mobilných zariadení a proaktívnej bezpečnosti. E-maily sú prístupné zamestnancom on-line, kedykoľvek a kdekoľvek.

SPOKOJNOSŤ KLIENTA JE NAJVÄČŠOU ODMENOU

Výhodou riešení od Slovanetu je prehľadnosť dátovej komunikácie a komfortná prevádzka. Na efektívnu ochranu počítačovej siete a jej používateľov využíva SAD Prešov službu safe:LINK.  Škálovateľný bezpečnostný systém FortiGate plne zabezpečuje dátový tok spoločnosti. Spoločnosť využíva aj kompletné riešenie internej a externej hlasovej komunikácie – voice:LINK. Racionalizácia hlasovej prevádzky zabezpečila pre zamestnancov komfortné pracovné prostredie. O kvalitách služby aero:LINK sa môžu presvedčiť dennodenne aj tisíce cestujúcich autobusovou dopravou, a to vo forme bezplatných Wi-Fi zón.

Mgr. Stanislav Kovaľ si pochvaľuje spoluprácu s telekomunikačným operátorom: „Dôvod, prečo spolupracujeme, a aj naďalej budeme spolupracovať so Slovanetom, je spoľahlivá prevádzka nami požadovaných služieb a výborná komunikácia s technickým, ako aj obchodným oddelením. Slovanet nám zriadil všetky služby vždy v dohodnutom termíne, s čím sme spokojní,“ dodáva klient.

ODVETVIE: hromadná doprava

LOKALITA: Slovenská republika

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • bezpečný a komfortný prístup k rezortným aplikáciám a systémom,
  • zvýšená ochrana elektronickej komunikačnej siete,
  • individuálny a profesionálny prístup obchodníkov,
  • rýchlosť riešenia problémov,
  • prehľadnosť dátovej komunikácie,
  • spoľahlivá prevádzka požadovaných služieb.