Referencie

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, n. o.

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, poskytuje širokú škálu služieb –  lôžkové oddelenia, odborné ambulancie, laboratóriá, rádiodiagnostiku, hemodialýzu a farmaceutické liečivá pod jednou strechou.

Jednou z vízií nemocnice je pokračovanie v zlepšovaní internej infraštruktúry, predovšetkým logistiky toku pacientov a v ďalšom nákupe nových moderných technológií. Nemocničné zariadenie patrí k najväčším zamestnávateľom na Horehroní, čím sa spolupodieľa na jeho rozvoji.

Zdravie našich pacientov je najdôležitejšie. Rovnako však treba dbať aj o zdravie siete a jej ochranu pred nevyžiadanými útokmi zvonku.
Ing. Ján Jagerčík, vedúci oddelenia informatiky a projektový manažér, Nemocnica s polikliniku BREZNO, n.o.

ZRIADENIE VIRTUÁLNEJ PRIVÁTNEJ SIETE

Dôležitým míľnikom spolupráce Breznianskej nemocnice so spoločnosťou SLOVANET bolo v roku 2012 zriadenie virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPN), ktorá umožňuje prepojenie nemocnice so štyrmi ďalšími pracoviskami v Brusne, Bystrej, Pohorelskej Maši a Muránskej Hute. VPN komunikačná sieť vytvorená pre NsP Brezno je oddelená od ostatných používateľov siete. Súčasťou technického riešenia je aj realizácia centrálneho prístupu na internet pre jednotlivé pracoviská a poskytnutie hlasových služieb. Dátové služby pre jednotlivé pracoviská sú poskytované prostredníctvom rozličných technológií – optickým pripojením, rádiom vo voľnom frekvenčnom pásme a cez ADSL. V rámci zriadenia VPN sa vykonala zmena segmentácie siete a menili sa i fyzické zapojenia jednotlivých aktívnych prvkov. Nemocnica prešla na kvalitnú CISCO technológiu, čo zvýšilo spoľahlivosť a možnosť vlastného managementu celej siete. V sieti Slovanet sú zabezpečované komplexné monitorovacie a manažmentové funkcie, ktoré umožňujú poskytnúť zákazníkovi požadovaný reporting a efektívnu súčinnosť pri odstraňovaní porúch.

ZDRAVÁ SIEŤ

Slovanet poskytuje nemocnici synchrónne optické pripojenie 100/100 Mbit/s, ktoré zabezpečuje rýchlu komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, úradmi, ale i rýchlu výmenu dôležitých informácií medzi ostatnými nemocnicami. K zvýšeniu spokojnosti pacientov, a tým aj k lepšiemu celkovému renomé zariadenia, prispieva aj poskytovanie bezplatného Wi-Fi pripojenia.

Neustála práca s veľkým množstvom pacientov, dodávateľov a odberateľov si vyžaduje vysoký stupeň bezpečnosti. Úsilie zamestnancov pomáhať pacientom do určitej miery narúšalo v minulosti aj množstvo nevyžiadanej pošty (SPAMu).

Nutnosť ochrany internej siete, ale i postupné zavádzanie legislatívnych zmien, viedlo nemocnicu k otvoreniu otázky informačnej bezpečnosti. Na ochranu vnútornej siete a práce s citlivými informáciami používa nemocnica komplexné bezpečnostné riešenie safe:LINK. Škálovateľný bezpečnostný systém FortiGate plní funkciu antivírusu, antispamu, systému prevencie prienikov (IPS), kategorizovaného web filteringu a traffic shapingu. Riešenie poskytuje plnohodnotnú ochranu aj pred nevyžiadanými a obťažujúcimi e-mailmi. Firewall FortiGate zabezpečuje centrálny prístup pre všetky pracoviská nemocnice. Bezpečnosť vzdialených prístupov je zabezpečená prostredníctvom inštalácie VPN klienta na príslušné počítače.

ODVETVIE: zdravotníctvo a farmácia

LOKALITA: Slovenská republika – Horehronie

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • viacúrovňová antivírusová ochrana,
  • koniec nevyžiadaným spam útokom na spoločnosť,
  • rýchle a stabilné internetové pripojenie,
  • bezpečná komunikácia pracovníkov v pobočkách v rôznych mestách,
  • možnosť kontroly webového obsahu,
  • zvýšenie efektivity práce.