Referencie

Národný ústav detských chorôb

Po náročných jednaniach o zmluvných podmienkach Slovanet úspešne uzatvoril zmluvu s Národným ústavom detských chorôb (Detská fakultná nemocnica Kramáre) na službu lora:LINK MIKROKLÍMA na obdobie 36 mesiacov.

V rámci tejto služby nainštaloval 70 kalibrovaných senzorov na sledovanie teploty a vlhkosti priestorov pre skladovanie liečiv a potravín v NÚDCH. Senzory budú na základe nastavených hraničných hodnôt informovať o stave priestorov, aby príslušní pracovníci vedeli flexibilne reagovať na ich zmeny. Pre potreby kontroly štátnych orgánov alebo distribútorov liečiv bude môcť NÚDCH exportovať reporty o vývoji meraných parametrov prostredia a dokladovať tým správnosť skladovania.

Využívané služby