Referencie

Hour

HOUR, spol. s r.o. je softvérová spoločnosť, ktorej história sa začala písať v roku 1993. Je autorom niekoľkých produktov zameraných na problematiku spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov. Nosnými produktmi sú v súčasnosti informačné systémy Human a Humanet, vyvíjané a zdokonaľované na základe dlhoročných skúseností zamestnancov firmy. Neoddeliteľnou súčasťou jej činnosti je aj outsourcing spracovania miezd ako forma strategickej podpory a efektívna možnosť úspory financií v slovenských spoločnostiach.

Aktuálne sa prostredníctvom riešení HOUR spracuje viac ako 350 000 výplatných pások mesačne, čiže každá siedma výplatná páska na Slovensku. Softvér a riešenia pre riadenie ľudských zdrojov používa už viac ako 2400 spoločností.

Cloud od Slovanetu predstavuje stabilnú platformu, ktorá vďaka nepretržitej dostupnosti poskytuje výrazne lepšiu kontinuitu aj v prípade neočakávaných udalostí.
Ing. Viera Lukáčová, riaditeľka sekcie služieb zákazníkom

PÔVODNÝ STAV INFRAŠTRUKTÚRY VYŽADOVAL KONSOLIDÁCIU

V HOUR-e primárne riešili projekt optimalizácie pripojenia a efektívneho prepojenia centrály v Žiline a pobočiek spoločnosti v mestách Banská Bystrica, Košice, Bratislava a Piešťany. Spoločnosť mala v centrále i v pobočkách separátneho poskytovateľa dát a hlasu, čo prinášalo s narastajúcim počtom zákazníkov značné komplikácie. Hlavným cieľom bolo zjednotenie infraštruktúry a zabezpečenie stability poskytovaných služieb. Zásadným výsledkom analýzy stavu a odporučením bolo zjednotiť dodávateľa služby. Spoločnosť vypísala výberové konanie, v ktorom ju Slovanet presvedčil o svojich kvalitách.

NEVYHNUTNÝM SA STAL AJ PRECHOD NA CLOUD

Potrebu cloudového riešenia priniesli inovácie spoločnosti a veľké projekty spolu s pribúdajúcimi dopytmi od zákazníkov, kde bolo treba rýchlo a bezpečne spracovať množstvo dát. Zmena sa ukázala ako nevyhnutná. Slovanet nás presvedčil ponukou svojich služieb a hlavne technologickými parametrami s možnosťou samostatných úprav „na mieru“, ktoré sme potrebovali prispôsobiť pre oblasť spracovania miezd, riadenia personalistiky, prepojenia outsourcingu a hlavne rýchlosti a bezpečnosti spracovania dát.

NÁROČNÚ MIGRÁCIU SPOLOČNE ÚSPEŠNE ZVLÁDLI

Časovo najnáročnejším a najkomplikovanejším bol proces migrácie časti dát do DC Slovanet, hlavne s ohľadom na migráciu zákazníckych dát. Náročný bol i prechod zo Slovanet mail:LINK na emailové riešenie postavené na technológii MS Exchange, pri ktorej nám však veľmi aktívne pomáhali práve kolegovia zo spoločnosti Slovanet.

ODVETVIE: softvér a služby

LOKALITA: Slovenská republika

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • zjednotenie dátových, hlasových a cloudových služieb a infraštruktúry, využitím jedného poskytovateľa vo všetkých lokalitách,
  • garancia dostupnosti a stability služby,
  • rýchlosť spracovávania dát,
  • splnenie prísnych bezpečnostných štandardov pre spracovanie osobných údajov.