Referencie

Hotel Kaskady – BAD, s. r. o.

Hotel Spa Resort Kaskady v Sliači – Sielnici patrí k najobľúbenejším slovenským hotelom (čo dokazuje aj 1. miesto na cestovateľskom portáli Trip Advisor). Prioritne sa zameriava najmä na prevenciu zdravia a udržanie mladosti i vitality. Moderné spa a wellness prepájajú človeka s prírodou.

Najväčším bohatstvom rezortu je liečivá voda v bazénoch a jej blahodarné účinky na zdravie, najmä na regeneráciu svalov a kĺbov. Vhodná lokalita, vynikajúca kuchyňa a priestranné miestnosti na zabezpečovanie kongresových služieb uspokoja aj požiadavky náročných klientov. Cieľom vedenia je každoročne prinášať nové investície, a tak udržiavať povesť moderného hotela s najkvalitnejšími službami pre svojich hostí.

Prekvapili nás výsledky hneď po nasadení Wi-Fi siete od Slovanetu. Všetko fungovalo lepšie ako predtým. Aj čo sa týka pokrytia signálom.
Ing. Branislav Mala, konateľ hotela Kaskady – BAD, s. r. o.

Problém s komunikáciou so zákazníkom i výpadky Wi-Fi

Pred spoluprácou so Slovanetom využíval rezort Kaskady vlastný hardvér. Pri jednorazových nárastoch klientov (ktorý zvyčajne súvisel s poskytovaním kongresových služieb) dochádzalo k výpadkom Wi-Fi zariadení. Prvotným, avšak neúspešným riešením tohto problému bolo hotelové rozširovanie inštalovaných AP (prístupových bodov k bezdrôtovej Wi-Fi sieti, t. j. zariadení, ku ktorým sa klienti pripojujú). Za nedostatok považoval rezort aj to, že cez svoje Wi-Fi zariadenia nemohol komunikovať s hosťami. Chcel od nich získavať kontaktné údaje (e-mail, konto na sociálnych sieťach…), aby ich následne mohol spätne kontaktovať. A, samozrejme, aby aj zákazníkom bolo umožnené zaslanie podnetu hneď po prihlásení do hotelovej bezdrôtovej siete. Rezort Kaskady chcel zachovať pôvodnú Wi-Fi a realizovať na nej HotSpot nadstavbu. Úspešne otestoval viacero ponúk od rôznych dodávateľov. Pri konečnom výbere ho presvedčil aktívny návrh Slovanetu, ktorého ponuka zahŕňala riešenia vtedajších nedostatkov. Hotel ocenil aj profesionálny prístup a úsilie najvýhodnejšieho prispôsobenia technológií pre budúcnosť, t. j. rozvoju poskytovaných služieb.

Riešenie

Slovanet zlepšil predchádzajúci stav rezortu Kaskady technológiami Meraki a CISCO, ktoré predstavujú najmodernejšiu a najkvalitnejšiu kombináciu technologických možností vzhľadom na požiadavky zákazníka za prijateľnú cenu. Hotel & Spa Resort Kaskady sa tak pridal k spokojným klientom Slovanetu a začal využívať službu aero:LINK, ktorá znižuje náklady (pretože nevyžaduje zakúpenie hardvérového kontrolóra) a zložitosť sietí pomocou cloudového Wi-Fi manažmentu. Rezort sa taktiež stal používateľom nadstavby pre Wi-Fi aero:LINK SPOT. Touto službou získal moderný komunikačný kanál so zákazníkmi v podobe Wi-Fi prístupového portálu vo „svojich farbách“ (t. j. využívajúci brand hotela), štatistické informácie a analýzy, a široké možnosti zhodnotenia Wi-Fi pripojenia. Zároveň  Slovanet pri riešení vtedajšej situácie v Hotel & Spa Resort Kaskady navrhol využitie menšieho počtu prístupových bodov ako bolo v minulosti využívaných. Aj preto vznikli zo strany hotela obavy ohľadom dostatočnosti parametrov pokrytia Wi-Fi signálom. „Prekvapili nás výsledky hneď po nasadení Wi-Fi siete od Slovanetu. Všetko fungovalo lepšie ako predtým. Aj čo sa týka pokrytia signálom,“ hovorí Ing. Branislav Mala, konateľ Kaskady – BAD, s. r. o.

Za ďalšie výhody riešení považuje:

  • pravidelné získavanie e-mailových adries hotelových klientov,
  • zobrazovanie reklamy na služby rezortu a rôzne akcie podľa miesta, kde sa klienti pripájajú,
  • súlad technológie s podmienkami GDPR.

Hotel priznáva prekvapenie pri zistení, koľko dát je stiahnutých v jeho priestoroch, ako aj to, koľko dát prenesú jeho zamestnanci.

ODVETVIE: cestovný ruch

LOKALITA: Slovenská republika, Sliač – Sielnica

Využívané služby