Referencie

Realizované riešenia

Priemyselný park Šebešťanová / Nova Trade

Do priemyselného parku sme priniesli efektívne riešenie internetového pripojenia cez optické káble, vďaka čomu park získal konkurenčnú výhodu.

Sieť lekární Benu

Pre najväčšiu sieť lekární v kontinentálnej Európe sme zabezpečili stabilné a rýchle internetové pripojenie cez našu vlastnú optickú sieť.

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o. z.

Pre občianske združenie sme navrhli a implementovali množstvo služieb, vďaka ktorým majú prepojené dve prevádzkové miesta a zriadené nové call centrum.

Spojená škola Sečovce

Slovanet vyhrala výberové konanie na dodávku telekomunikačných a IT služieb pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Kompletný upgrade WAN siete a doplnkových služieb, sme pre ÚDZS vykonali v priebehu 20 kalendárnych dní.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

S najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku pracujeme už dlhšie. Preto sme začiatkom roka 2017 vykonali upgrade hlavných komponentov komunikačnej infraštruktúry.

Wienerberger

Slovanet uspel v tendri na dodávanie širšieho spektra telekomunikačných a IT služieb.