Referencie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a patrí medzi najdôležitejších klientov spoločnosti Slovanet. Využíva VPN MPLS sieť a s ňou súvisiace služby v oblasti dátových centier, virtualizácie, bezpečnosti, hlasových a videokonferenčných služieb.

V priebehu minulého roku začal Slovanet s postupným upgradom hlavných komponentov centrálnej komunikačnej infraštruktúry, čo klientovi prinieslo viacero výhod ako napríklad: navýšenie komunikačnej rýchlosti prístupovej vrstvy na 10 Gbit/s, prepojenie dátových centier na L2 vrstve, zálohované pripojenie do internetu s automatickým failover mechanizmom. Práce na upgrade boli dokončené začiatkom 2/2017.