Referencie

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o. z.

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o. z. prevádzkuje laboratóriá, oprávnené spracovať a uskladňovať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a kostnej drene. Je odborným garantom pre rodinnú banku pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Register je taktiež členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW a je napojený i na medzinárodnú výmennú sieť EMDIS. Okrem toho je členom ďalších prestížnych svetových organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi (WMDA, NetCord). Kmeňové bunky, spracované v laboratóriách Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, sú akceptované na liečbu v transplantačných centrách doma aj v zahraničí . Spoločnosti Slovanet sa podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu v priebehu minulého roka, kedy pre Register zapojili služby ethernet:LINK a prepojili tak ich dve lokality, internet:LINK, server:LINK– Housing a službu voice:LINK pre call centrum.