Referencie

Spojená škola Sečovce

V lete uplynulého roka  spoločnosť Slovanet vyhrala výberové konanie na dodávku telekomunikačných a IT služieb pre Spojenú školu Kollárova 17, Sečovce.

Komplex štyroch budov pre viac ako 400 študentov zahŕňa gymnázium, strednú odbornú školu a internát. Slovanet škole dodal internetové služby, službu safe:LINK pre internetovú ochranu, Wi-Fi sieť aero:LINK, IT služby, prenájom aktívnych prvkov LAN siete a tímové cloudové úložisko Biznis Aktovka pre potreby komunikácie pedagógov a žiakov školy. Škola zároveň zaradila výuku obsluhy vybraných služieb do svojho výukového programu informatiky. Služby jej bude Slovanet zmluvne poskytovať na dobu 60 mesiacov.

Využívané služby