Referencie

TREXIMA BRATISLAVA, s. r. o.

TREXIMA BRATISLAVA, je výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť, ktorá sa zaoberá analýzou dát a prognózami na trhu práce. Vyvíja a úspešne aplikuje nové, efektívne metódy v oblasti výskumu miezd, zamestnanosti, komplexnej produktivity, kolektívneho vyjednávania, vzdelávania, monitorovania pracovných a životných podmienok zamestnancov na Slovensku a v jednotlivých regiónoch.

Trexima je tvorcom národnej klasifikácie zamestnaní (KZAM, KZAM R, SK ISCO-08) a jej plošnej implementácie u ekonomických subjektov v celej SR, vrátane služieb zamestnanosti, najmä pokiaľ ide o používanie správneho názvoslovia a kódovanie konkrétnych zamestnaní na trhu práce. Táto slovenská firma s 20-ročnou tradíciou spracováva a analyzuje pre svojich klientov obrovské množstvo dát.

Keď pracujete s obrovským množstvom dát, ich dostupnosť a bezpečnosť je pre vás kriticky dôležitá. Cloud od Slovanetu nám poskytol to, čo sme hľadali – kvalitu, výkon, rýchlosť a individuálny prístup odborníkov.
Mgr. Peter Culka, Vedúci úseku IT, TREXIMA Bratislava, spol s r.o.

NAJVÝKONNEJŠIE RIEŠENIE

Trexima je dlhoročným zákazníkom telekomunikačného operátora Slovanet. V roku 2018 postúpil Slovanet z poskytovateľa stabilného a rýchleho pripojenia na internet aj na poskytovateľa cloudového riešenia pre prevádzku portálových a informačných systémov spoločnosti. Trexima mala v minulosti prenajaté servery u konkurenčných operátorov, ktoré však neboli dostatočne výkonné, mali pomalé harddisky a slabšiu prístupnosť na internet. Potrebovala rýchle, stabilné a hlavne kvalitné služby s odbornou podporou a možnosťou konzultácií u dodávateľa. Firma pracuje s obrovským množstvom dát a cloudové riešenie je pre jej činnosť životne dôležité. Vzhľadom na tieto fakty zvažovali jej IT odborníci všetky dostupné možnosti na Slovensku aj v zahraničí – od nákupu vlastných serverov po prechod do cloudu. Ako prezieravý zákazník si Trexima zvolila otestovanie riešenia cloud:LINK v plnom rozsahu, a to formou tvorby demo prostredia. Dostupnosť odborných konzultantov skrátila potrebný čas a zjednodušila testovanie. Poskytovateľ najvýkonnejšieho cloudu na Slovensku v tejto skúške obstál, preukázal svoje schopnosti a zabezpečil rýchlu a plynulú migráciu v krátkom čase.

Ako dodáva vedúci úseku IT Mgr. Peter Culka: „ SLOVANET príjemne prekvapil rýchlosťou realizácie našich požiadaviek, individuálnym prístupom a odbornosťou pracovníkov.“

CLOUD:LINK PRE BIG DATA

Cloud:LINK od Slovanetu je v mnohých aspektoch výhodnejšie ako iné riešenia, keďže  disponuje najvýkonnejším dostupným cloudom na našom trhu. Umiestnenie dátových centier je výlučne na Slovensku, úspora nákladov je výrazná oproti tradičným riešeniam vlastnej IT infraštruktúry, samozrejmosťou je bezproblémová migrácia, možnosť testovacieho demo prostredia a ako príjemný bonus odborní konzultanti spoločnosti. So službou výpočtového výkonu si klient navýšil konektivitu až 1Gbit/s prostredníctvom optického pripojenia.

Obrovské množstvo dát chráni služba safe:LINK pred neoprávnenými prístupmi, pred ich únikom a pred rôznymi typmi malvéru a bezpečnostných hrozieb. Škálovateľný bezpečnostný systém pre dátové centrá s vysokou dostupnosťou FortiGate zabezpečuje antivírusovú a antispywarovú ochranu, prevenciu prienikov (IPS), antispam, riadenie internetovej prevádzky (traffic shaping), virtuálnu privátnu sieť, Data Leak Prevention, Network Access Control a Application Control.

Pre zálohovanie a obnovu dát využíva firma backup:LINK, ktorý kombinuje vysoký výkon, kvalitu a spoľahlivosť s novými funkciami. Klient v budúcnosti plánuje začať testovanie virtualizácie pracovných staníc a aplikácií prostredníctvom modernej platformy vdi:LINK a jej následnú implementáciu.

ODVETVIE: business inteligence

LOKALITA: Slovenská republika

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • zvýšenie úspor vďaka outsorcingu,
  • lacnejšie, stabilnejšie a kvalitnejšie riešenie ako u konkurencie,
  • individuálny a profesionálny prístup obchodníkov,
  • dátové centrum priamo v SR s rýchlou odozvou,
  • rýchlosť nasadzovania služieb,
  • ochrana proti útokom už na vstupe do siete,
  • zabezpečenie rýchleho a stabilného internetového