Referencie

Mesto Skalica

Slobodné kráľovské mesto Skalica sa už v roku 2013 zaradilo medzi technologických lídrov vo verejnej správe. Okrem automatizácie interných a externých IT procesov vytvorila Skalica vlastný eGOV portál, prešla na využívanie open source operačných systémov a predovšetkým presunula svoju IT infraštruktúru do cloudu – do vtedajšieho cloudového systému spoločnosti Slovanet ako jeden z prvých klientov tejto služby vôbec.

Oproti tradičnému prístupu nám nové riešenie prinieslo priamu úsporu približne 10-15% z celkových nákladov na infraštruktúru a ďalšie nepriame
úspory.
Anton Bobrík, Mesto Skalica

VÝHODY PRECHODU NA CLOUD

„Oproti tradičnému prístupu – nákupu počítačov a softvérov – nám nové riešenie prinieslo priamu úsporu približne 10-15% z celkových nákladov na infraštruktúru a ďalšie nepriame úspory za administračné IT služby tretích strán a iné prevádzkové náklady. Cloud od Slovanetu nám na úrade zásadne zmenil a zefektívnil aj spôsob fungovania IT oddelenia. Už viac nemusíme riešiť údržbu a poruchy serverov, uvoľnili sa nám aj priestory a výrazne klesli účty za elektrinu,“ zhrnul prínosy prednosta Mestského úradu Skalica Anton Bobrík.

Doplnil ho manažér projektu Martin Andel za Slovanet: „V projekte pre mesto Skalica sme úspešne skombinovali naše produkty pre firmy a inštitúcie vpn:LINK a cloud:LINK. Výnimočný bol aj tým, že vďaka požiadavkám a spätnej väzbe od IT špecialistov z MsÚ Skalica zapracoval mnohé z nich aj samotný dodávateľ cloudovej platformy ako jej nové vylepšenia“.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

Projekt modernizácie IT systémov mesta Skalica dodaný telekomunikačnou spoločnosťou Slovanet získal špeciálne uznanie a Cenu ITAPA na najväčšom medzinárodnom kongrese o informatizácii spoločnosti. Rozhodla o tom odborná komisia pri výbere najlepších projektov roka a ich vyhlasovaní v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2014 – Future is TODAY.

Po niekoľkých rokoch využívania výhod cloudového riešenia prešlo mesto Skalica začiatkom roka 2017 z predchádzajúcej technológie KVM na novú generáciu cloudovej platformy Slovanetu na báze unikátnej kombinácie trojice technológií spoločnosti Vmware.

ODVETVIE: mestá a obce

LOKALITA: Slovenská republika – Skalica