Referencie

Medirex, a. s.

Člen skupiny MEDIREX GROUP – Medirex, a. s. – zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Nitre a Košiciach, ako aj v ich okolí. Prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá na Slovensku i v strednej Európe.

Spoločnosť disponuje automatickými analyzátormi svetových značiek a plne automatizovaným robotizovaným systémom na analýzu vzoriek. Denne vyšetrí vzorky od takmer 20 000 pacientov a lekárom v priemere poskytuje 200 – 250 000 výsledkov. MEDIREX GROUP tvorí skupina spoločností, zaoberajúcich sa poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti, a to od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. V súčasnosti má vyše 1 700 zamestnancov. Predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia. MEDIREX GROUP tvoria spoločnosti: Medirex, a. s., Medicyt s. r. o., Medirex Servis s. r. o., EnviroLab s. r. o., Nemocničná, a. s., GYNCARE, s. r. o., SENIOR – geriatrické centrum n. o., MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Služby od Slovanetu sa vyznačujú vysokou sofistikovanosťou, dostupnosťou riešenia, bezpečnosťou a spoľahlivosťou.
Ing. Miloš Karkuš, manažér odboru informačných a laboratórnych technológií Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

Spolu od začiatku

Začiatky úspešnej spolupráce spoločností Slovanet a Medirex siahajú do roku 2006, kedy tento zdravotnícky komplex začal svoju činnosť na území Slovenska. Medirex priznáva, že pri voľbe partnera zavážil a nakoniec aj presvedčil aktívny návrh Slovanetu. V priebehu nasledujúcich rokov dochádzalo paralelne s rastom Medirexu aj k postupnému rozširovaniu poskytovaných služieb v rámci portfólia Slovanetu. Kým v prvých rokoch išlo prevažne o zabezpečenie dátových liniek či konfigurácie IT prostredia, v poslednom období sa pozornosť oboch spoločností zameriava najmä na bezpečnosť MPLS VPN (umožňuje lepšie využívanie prevádzky IP sietí v rámci virtuálnej súkromnej siete).

Momentálny stav

V súčasnosti sú všetky dcérske spoločnosti Medirexu prepojené do jednej spoločnej virtuálnej privátnej siete. Slovanet v nich aplikoval moderné bezpečnostné technológie, zamerané na sieťové služby, detekciu a potlačovanie hrozieb i akceleráciu webových aplikácií a databáz. „Služby od Slovanetu sa vyznačujú vysokou sofistikovanosťou, dostupnosťou riešenia, bezpečnosťou a spoľahlivosťou,“ hodnotí vzájomnú dlhoročnú spoluprácu Ing. Miloš Karkuš, manažér odboru informačných a laboratórnych technológií z Medirex, a. s.

Slovanet o. i. aktuálne zabezpečuje pre 51 pripojených lokalít Medirexu aj nasledujúce portfólio služieb:

  • dátové pripojenia prostredníctvom rôznych technológií (optika, rádio, VDSL, ADSL),
  • bezpečnostné riešenia od popredného svetového výrobcu zariadení pre zabezpečenie sietí,
  • hlasové služby prostredníctvom VoIP,
  • pripojenie do siete internet s kapacitou 500 Mbps, terminované prostredníctvom výkonných firewallov,
  • Wi-Fi siete v prevádzkach zákazníka,
  • kompletné doménové služby,
  • služby lora:LINK Mikroklíma – na meranie teploty v serverovniach.

Spoločnosť Medirex v budúcnosti uvažuje nad ďalšími službami Slovanetu – pripojenie nových lokalít, centralizácia správy siete a jej zariadení…

ODVETVIE: služby zdravotníckych laboratórií, činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti

LOKALITA: Slovenská republika

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • dlhoročná spolupráca = vzájomné poznanie oboch spoločností a z toho vyplývajúce najlepšie aplikovanie služieb a riešení, ktoré sú „šité na mieru“, vysoko sofistikované, dostupné, bezpečné a spoľahlivé,
  • Slovanet poskytoval svoje služby Medirexu od začiatku jeho pôsobenia na Slovensku a aj svojimi službami mu pomáhal pri raste a rozširovaní.