Referencie

MEDICAL GROUP SK, a. s.

MEDICAL GROUP SK je distribučná spoločnosť špecializujúca sa na komplexné zásobovanie zdravotníckych zariadení a lekární liekmi, zdravotníckymi pomôckami, špeciálnym zdravotníckym a spotrebným materiálom.

Vďaka inteligentnému riešeniu lora:LINK MIKROKLÍMA máme detailný prehľad o reálnych podmienkach skladovania našich liekov.
Stanislav Nižňanský, riaditeľ, MEDICAL GROUP SK a.s.

OPTIMÁLNE PODMIENKY PRE PROSPERITU FIRMY

Distribučná spoločnosť z oblasti farmácie využíva už od svojich začiatkov internetové služby internet:LINK od slovenského poskytovateľa inovácií Slovanetu. Po niekoľkoročnej spokojnosti a rozvoji distribučnej siete sa rozšírilo pripojenie o záložnú linku, telefónnu ústredňu s IP telefónmi a VPN prepojenie pre pobočky. Veľkou technologickou skúškou bolo sťahovanie spoločnosti, kedy bol nutný presun IT infraštruktúry firmy a zabezpečenia jej skladových jednotiek do nových priestorov „na okraj mesta.“

Nevyhnutnou súčasťou nového poskytovaného riešenia bolo dobudovanie Wi-Fi pokrytia skladu s meraním teploty a vlhkosti v sklade a v chladiacich boxoch. Pôvodné riešenie využívalo Wi-Fi techniku a meranie prostredníctvom LAN siete, čo nepostačovalo zvýšeným požiadavkám klienta. Merania sú pre firmu kriticky dôležité, nakoľko sa v skladových jednotkách nachádzajú lieky citlivé na teplotu skladovania. Príprava bola o to zložitejšia, pretože sa do poslednej chvíle prebudovával priestor skladu a menili sa priečky, umiestnenie regálov, technológií a chladiacich boxov.

Slovanet poskytol proaktívny návrh a klientovi zabezpečil náhľad na demo meranie klimatických podmienok prostredníctvom riešenia lora:LINK MIKROKLÍMA, ktoré dokáže aj v týchto zložitých podmienkach pokryť celý priestor skladu s relatívne malým počtom zariadení. Aplikované riešenie využívajúce sieť internetu vecí je nezávislé na napájaní a klient prostredníctvom neho dokáže získavať dáta o teplote bez ohľadu na internetové pripojenie. Odosielanie údajov je zálohované cez GSM a LAN technológiu dvomi nezávislými bránami. Vzhľadom na polohu firmy na okraji mesta mal klient spočiatku obavy o rýchlosť pripojenia, no aj v tomto prípade dokázal Slovanet poskytnúť vysokorýchlostný optický internet, ktorý plne pokrýva potreby distributéra.

Výhodou je redundancia na úrovni konektivity, pokrytie skladu meraním teploty a vlhkosti so zálohovanou trasou odosielania nameraných dát mimo internetu. Zamestnanci spoločnosti majú prístup k prehľadným aktuálnym dátam cez webový monitorovací portál. lora:LINK MIKROKLÍMA odbremeňuje zákazníka od manuálnych činností a upozorní ho pri prekročení nastavených limitov teploty, vlhkosti a iných klimatických parametrov, na základe čoho môže okamžite reagovať na vzniknutú situáciu.

OD PRVÉHO DŇA BEZ VÝPADKU

Slovanet poskytuje v súčasnosti spoločnosti celý rad telekomunikačných produktov a smart riešení – vysokorýchlostný optický internet internet:LINK, záložné linky, bezpečnostné riešenie pre ochranu siete safe:LINK, výhodné telefonovanie s využitím VoIP technológie voice:LINK, virtuálnu privátnu sieť vpn:LINK, Wi-Fi služby na pokrytie skladu aero:LINK, proaktívne monitorovanie a analýzu lokálnych klimatických podmienok v reálnom čase lora:LINK MIKROKLÍMA.

MEDICAL GROUP pri svojej činnosti využíva aj technológie od rozličných spoločností, a to kamerové, bezpečnostné, alebo chladiarenské systémy. Úlohou operátora bolo integrovať tieto riešenia do funkčného celku v pomerne krátkom čase. Spolupráca Slovanetu s dodávateľmi prebehla bez zbytočných komplikácií a firma po presťahovaní do nových priestorov funguje od prvého pracovného dňa bez výpadku.

ODVETVIE: zdravotníctvo a farmácia

LOKALITA: Slovenská republika

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • prehľad o teplote, vlhkosti a mnohých ďalších klimatických údajoch
  • proaktívny monitoring a analýza v reálnom čase
  • použitie v exteriéri, interiéri a v menších priestorových jednotkách
  • úspora času a nákladov vďaka automatizácii
  • notifikácie a alarmy pri presiahnutí hraničných hodnôt
  • rýchle riešenie problémov a požiadaviek.